Profacts: 43% van de Belgen verwacht dat de economie zich tegen het einde van 2020 herstelt

positivisme.jpg

Profacts heeft de eerste resultaten van zijn Optimisme Barometer bekendgemaakt (ongeveer 5.000 interviews) die het vertrouwen van de bevolking in deze moeilijke tijden wil meten en in kaart brengen. De resultaten zijn beschikbaar op de website van het marktonderzoeksbureau, via een interactief dashboard dat gepersonaliseerd is en voortdurend wordt geüpdatet.

Hierbij enkele insights: 68% van de ondervraagde Belgen is redelijk optimistisch tot zelfs zeer optimistisch over hun eigen gezondheid, maar slechts 46% is optimistisch over de gezondheid van hun landgenoten. Dit optimisme neemt overigens af met de leeftijd.
 
65% van de ondervraagde Belgen is logischerwijze pessimistisch over de de economie. Profacts geeft aan dat, onder de actieve bevolking, zelfstandigen en bedrijfsleiders het meest optimistisch zijn: 22% van hen is optimistisch tot zeer optimistisch. Dit optimisme wordt gedeeld door 14% van de werknemers en door slechts 8% van de ambtenaren. 43% van de ondervraagden verwacht dat de economie zich tegen het einde van het jaar zal herstellen. Voor zelfstandigen en bedrijfsleiders loopt dit op tot 46%.

52% van de Belgen ervaart een impact op hun work-life balans – hetzij in positieve zin (25%), hetzij in negatieve zin (27%). Deze impact is sterker bij vrouwen dan bij mannen.
 
Het telewerk heeft vooral een impact op de band met onze collega’s: 39% van de ondervraagde telewerkers ervaart een negatieve evolutie in de relatie met hun collega's. Slechts 29% van de niet-telewerkers voelt deze verslechterde relatie met collega's sinds de coronacrisis.

Tot slot, 24% van de Belgen die aan de enquête deelnamen, is momenteel (gedeeltelijk) werkloos. De helft van de deelnemende Belgen met een baan werkt momenteel voltijds vanuit huis. Nog eens 17% doet dat gedeeltelijk.

Profacts.