Whyte en Dedicated bevestigen de belangstelling van de Belgen voor de traditionele media

médias traditionnels.jpg

Whyte en Dedicated publiceerden nieuwe insights uit hun onderzoek naar de impact van Covid-19, meer bepaald betreffende de media en de attitudes die de lockdown met zich meebrengt.

De resultaten tonen dat 66% van de Belgen sinds het begin van de lockdown “frequenter” of “veel frequenter” een beroep doet op verschillende media om de evolutie van de crisis op te volgen. Televisie is daarbij voor 45% het belangrijkste medium om op de hoogte te blijven van de coronacrisis.
 
Ook kranten worden beschouwd als een belangrijke informatiebron en worden sinds het begin van de quarantaine meer gelezen, maar dan vooral online: 48% van de Belgen geeft aan meer online kranten te lezen, terwijl slechts 18% aangeeft de papieren krant frequenter te doorbladeren. Ook online nieuwssites trekken de laatste vier weken gevoelig meer bezoekers: de helft van de respondenten zegt deze frequenter te bezoeken.
 
Magazines profiteren blijkbaar minder van de lockdown: slecht 16% van de respondenten surft frequenter naar online magazines en 10% neemt vaker een papieren tijdschrift in handen.
 
Zoals te verwachten was, gebruiken jongeren vaker sociale media (Facebook, Twitter, Instagram) om het nieuws te volgen (59%, tegenover 33% voor de gemiddelde Belg), maar dit doen ze niet ten koste van traditionele media. Voor televisie, nieuwssites, online kranten en radio houdt hun meerverbruik gelijke tred met dat van de rest van de Belgen.
 
Het onderzoek peilt ook naar de kwaliteit van de berichtgeving. 82% van de Belgen geeft aan tevreden te zijn over de kwaliteit ervan. Van hen zegt de helft (42%) zelfs heel tevreden te zijn. De tevredenheid is hoger in Vlaanderen (88%) dan in Brussel (77%) en in Wallonië (75%). Ondanks de positieve beoordeling van de kwaliteit van berichtgeving in de media, geeft 76% aan niet bereid te zijn om te betalen voor inhoud die online is voorbehouden voor abonnees.
 
Andere vaststelling: bijna de helft van de Belgen (44%) vindt dat de media te veel aandacht besteden aan het coronavirus en de lockdown. De meningen van de Belgen verschillen echter regionaal: in Wallonië en Brussel vindt meer dan de helft (respectievelijk 52% en 54%) dat de media te veel aandacht besteden aan de coronacrisis. In Vlaanderen is die roep iets minder luid (34%). 68% wil meer informatie over gezondheid en welzijn, 64% is geïnteresseerd in economie en werkgelegenheid en de helft van de respondenten (51%) geeft aan ook meer te willen lezen en zien over het milieu en het klimaat. Aan de andere kant is slechtst een kwart van de Belgen (24%) geïnteresseerd in berichtgeving over vakantie en reizen. Onze medeburgers lijken al vrede te hebben genomen met de aflassing van vakantieplannen als gevolg van de coronacrisis. Ook Belgische politiek (39%) en Europese thema’s (31%) kunnen op weinig interesse rekenen van het brede publiek.

Marc Dumoulin, directeur van Dedicated: “Zoals vaak het geval is in tijden van crisis, grijpen burgers sneller naar de traditionele media om informatie te vinden en de situatie te proberen begrijpen. Hun grote bekendheid blijft een belangrijke troef van deze media in het brede informatieaanbod. Hoewel sociale media op grote schaal worden gebruikt om relaties met collega's, vrienden en familie te onderhouden, zijn zij in deze specifieke situatie niet de referentie-informatiebron.”
 
Eveline De Ridder, partner bij Whyte Corporate Affairs: “De quarantainemaatregelen hebben eigenlijk ook een informatie lockdown afgedwongen. Hoewel de nieuwsconsumptie van de Belgen is toegenomen tijdens de lockdown en ze over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit, voelen we een zekere vermoeidheid optreden rond coronanieuws. Uit onze bevraging blijkt dat de Belg ook daar stilletjes aan naar een herstel wil en terug open staat voor andere onderwerpen.”
 
Meer details onderzoek:

Documenten

Research & Insights