Aude Mayence: "Storydoing zal definitief belangrijker worden dan storytelling"

Aude.png
Een van de sectoren waar de ongeziene gezondheidscrisis die we vandaag doormaken een al even uitzonderlijke impact heeft, is die van de grootdistributie. De afgelopen weken was die zowat het enige fysiek toegankelijke handelssegment en tegelijk het toneel waar zich nieuwe consumptiegewoonten aftekenden. Wat voor impact heeft dit allemaal op het marcombeleid van de warenhuizen? Een stand van zaken met Aude Mayence en Karima Ghozzi, respectievelijk VP marketing, digital & e-commerce en communications manager/woordvoerder bij Delhaize.
Merken jullie een evolutie in het consumptiegedrag van jullie klanten sinds het begin van de coronacrisis?
Karima Ghozzi: Tijdens een eerste tijd stelden we een rush op lang houdbare basisproducten vast (rijst, pasta, toiletpapier, enzovoort). Daarna hield de volumestijging voor bepaalde producten aan.
Alle producten en ingrediënten om thuis zelf te koken zijn echt geëxplodeerd in vergelijking tot de categorie van 'on-the-go' producten die aanzienlijk gedaald is (-30%).
Dat doet ons besluiten dat de Belgen in deze lockdownperiode meer tijd besteden aan koken, zowel om hun voeding te verzorgen als om op een leuke, leerzame manier hun kinderen bezig te houden. Om je een idee te geven van producten die explosief gestegen zijn: gist (+206%), bladerdeeg (+100%), melk (+145%), boter en margarine (+82%).
Hebben jullie je promotiebeleid aangepast?
Aude Mayence: Na de beslissing van de regering om alle promoties stop te zetten en aldus hamstergedrag tegen te gaann, hebben we alle geplande promoties onderbroken. Toen dat verbod opgeheven werd, heeft Delhaize ervoor gekozen om klanten een korting van 5% toe te kennen op elk kasticket om aldus de koopkracht te ondersteunen.
Dat ter vervanging van promotionele kortingen, om rushes op bepaalde producten te vermijden, zodat hamstergedrag niet aangemoedigd of beloond wordt.
 
Wat met jullie communicatieplannen?
Onze communicatie werd aangepast aan de situatie, met de bedoeling relevanter te zijn voor onze klanten.  
Heeft Delhaize als groep solidariteitsacties genomen?
KG: Solidariteit staat centraal in de sleutelrol die wij spelen in de samenleving, en dat geldt nog meer in deze bijzondere tijden. Dat hebben we al snel geïllustreerd door ons logo aan te passen.  
In de praktijk wilden we om te beginnen solidair zijn met onze collega's en er alles aan doen om de departementen in de frontlinie ondersteunen. Dan denk ik aan onze winkels, onze leverdiensten en de mensen in de logistiek. Onze eerste bekommernis was en is hun veiligheid en welzijn verzekeren.  
Om solidair te zijn met onze klanten hebben we verschillende veiligheidsmaatregelen ingevoerd en de eerder genoemde korting van 5% op de kastickets voorzien. Ook bij onze klanten denken we aan de meest kwetsbare personen, door een specifiek winkelmoment te voorzien voor 65-plussers en prioriteit te verlenen aan het zorgpersoneel en de politie.  
AM: Daarnaast verlenen we onze steun aan Covid-Solidarity.org, een project waarbij alleenstaanden die zich niet kunnen verplaatsen een beroep kunnen doen op vrijwilligers om hen moreel te steunen of hun boodschappen gratis aan huis te leveren.  
Tot slot hebben we samen met Colruyt bekeken hoe we het zorgpersoneel zo goed mogelijk kunnen helpen. Voor hen hebben we oplossingen uitgewerkt, zodat hun boodschappen op hun werk geleverd worden.  
Verder wilden we de kwetsbaarste bevolkingsgroepen een hart onder de riem steken in deze zware periode. Daarom hebben we paaseitjes uitgedeeld in de rusthuizen en opvangcentra voor jongeren en mishandelde vrouwen van het OCMW in de achttien grootste Belgische steden.  
Hoe zien jullie de periode na de crisis? Inzake consumptie, maar ook wat betreft jullie communicatie?
KG: Het staat ontegensprekelijk vast dat mensen niet meer op dezelfde manier zullen consumeren. Local en digital worden twee grote pijlers. En gezondheid, wat toch al de eerste bekommernis van de Belgen was, zal een centrale zorg blijven.  
AM: Merken zullen meer dan ooit relevant moeten zijn. Storydoing zal definitief belangrijker worden dan storytelling.