Wat verwachten werknemers net voor de geleidelijke versoepeling van de lockdown?

werknemers.jpg

Whyte Corporate Affairs en Dedicated publiceren een nieuw luik in hun onderzoek naar de meningen en attitudes van de Belgen ten opzichte van de coronacrisis (1.500 respondenten tussen 10 en 14 april). Dit luik gaat over de interne communicatie van bedrijven.

Volgens de resultaten verwachten werknemers in dit stadium vooral concrete informatie over de toekomst van hun job, de financiële gezondheid van hun bedrijf en de maatregelen na de crisis.

Ook al tonen ze zich globaal tevreden over de communicatie van hun werkgever de afgelopen weken, toch wijst de enquête erop dat de werknemers momenteel het gevoel hebben slecht of niet geïnformeerd te zijn over een aantal concretere onderwerpen: de vergoeding voor telewerk (65%), de financiële gezondheid van het bedrijf (65%) en veranderingen in het personeelsbestand (63%). De werknemers vragen ook om meer details over de strategie die het bedrijf/de instelling in de nasleep van de crisis zal volgen: zal het telewerk worden voortgezet (64%), zullen bepaalde lopende strategische projecten worden stopgezet (58%)?

Nog volgens het onderzoek dragen bedrijven die met hun personeel communiceren veel meer bij tot het onderhouden van een samenhorigheidsgevoel, maar, aldus Eveline De Ridder, partner bij Whyte Corporate Affairs, "In een crisiscontext zoals we die nu meemaken, tonen de resultaten van dit onderzoek aan dat het voor organisaties essentieel is om niet alleen het contact met hun medewerkers te onderhouden door middel van goed georganiseerde interne communicatie, maar vooral om te anticiperen op hun behoeften en bezorgdheden. Regelmatige en correcte communicatie versterkt zonder twijfel de betrokkenheid.”

Documenten

Employer branding