UBA en media bundelen krachten voor belastingskrediet voor de adverteerder

unissent.jpg

Begin april vroeg UBA een fiscale incentive voor adverteerders die investeren in Belgische media (zie UBA artikel 'UBA vraagt fiscale incentive voor investeringen in Belgische media'). UBA legde deze vraag voor aan Alexander De Croo, vicepremier in de federale regering, Benjamin Dalle, minister van Media in de Vlaamse Gemeenschap, en Bénédicte Linard, minister van Media in de Franse Gemeenschap.

Tijdens een recent overleg tussen de verschillende media-actoren en minister Dalle, beloofde deze laatste het project te zullen aankaarten bij de federale overheid. Ook de verschillende media die deelnamen aan het overleg wezen op het belang van dergelijke fiscale maatregel en vroegen hiervoor snelle besissingen.

Iedereen is het erover eens dat het economisch en maatschappelijk zinvol is om in deze moeilijke tijden adverteerders te motiveren om te blijven investeren in Belgische media voor hun commerciële communicatie. Daartoe vragen wij om aan adverteerders in België een in de tijd beperkt belastingkrediet toe te kennen voor reclame investeringen in Belgische media.
De potentiële budgettaire impact van het voorstel blijft beperkt. Advertentie-inspanningen leiden tot meer verkopen en dus meer belastingen; daarnaast resulteren advertentie-inkomsten ook in belastbare inkomsten bij de mediaspelers, inkomsten die er niet zijn en dus ook niet belast kunnen worden zonder incentive voor de adverteerder.

Samen met verschillende media-associaties en media stuurden we eind april een verder uitgewerkt concreet en gezamenlijk standpunt naar de verschillende overheden en de verschillende politieke partijen om nogmaals het belang van dergelijke maatregel te benadrukken. Het standpunt wordt actief ondersteund door een indrukwekkende lijst van verenigingen en media. Naast UBA werd het voorstel onderschreven door de sectorverenigingen La Presse, VIA, Vlaamse Nieuwsmedia en WeMedia en door de media DPG Media, Grenzecho, Groupe Rossel, IP, IPM, l'Avenir, L'Echo, Le Soir, Mediafin, Mediahuis, RMB, Roularta Media Group, RTL, SBS, Sudpresse en VRT.

De voorgestelde maatregel is afgetoetst met een kantoor gespecialiseerd in de regels rond staatsteun. Onder meer gelet op de huidige visie van de Europese Commissie achten zij de huidige maatregel zeker haalbaar. Er werd eveneens een voorstel van wettekst opgemaakt waarmee het belastingkrediet kan worden ingevoerd.

Het volledige standpunt kan u hier vinden.

Documenten