Meer dan 80% van de ACC-bureaus zag hun activiteiten afnemen met 25 tot 75%

acc.jpg

De ACC publiceerde de tweede golf van zijn You & Corona-onderzoek, waaraan 130 van de 135 bij de vereniging aangesloten communicatiebureaus deelnamen.

Voornaamste insight? Meer dan 80% van de bureaus zag hun activiteit afnemen met 25 tot 75% gedurende de zes eerste weken van de lockdown. Bij sommige lag de daling zelfs hoger dan 75% - bijvoorbeeld bij de meeste eventbureaus.
 
20% van de bureaus weten nu al zeker dat ze het jaar met rode cijfers zullen afsluiten. Een kwart van de respondenten zegt dat ze het niet meer dan drie maanden zullen uithouden.
 
Van de ‘geïntegreerde bureaus’ die 41% van de respondenten vertegenwoordigen, zegt de helft (versus 33% gemiddeld binnen de sector) over de periode van 13 maart tot 23 april een negatieve impact van 25% te hebben gemerkt; 20% (vs. 15%) heeft het over een daling met 50% en bijna 15% (vs. 12%) zegt geen impact te hebben gemerkt.
 
Voor de komende weken verwacht 60% van de geïntegreerde bureaus een nieuwe daling van 25 tot 50%. Deze mening wordt gedeeld door 42% van alle ondervraagde bureaus.
 
De ACC wijst op grote verschillen naargelang het type bureau. De situatie van de digitale en content specialisten zou iets er naar verluidt iets gunstiger uitzien: “De zware dalingen zijn er zeldzaam en een handvol bureaus heeft zelfs vooruitgang geboekt. Voor de komende weken sluiten de verwachtingen ongeveer aan bij wat de bureaus de afgelopen weken zagen gebeuren, ook al is het frappant vast te stellen dat de content bureaus zich bijvoorbeeld verwachten aan een lichte daling.”
 
De meest gevraagde diensten de afgelopen weken betreffen content strategie, sociale media en online events.
 
Bijna alle respondenten (97%) zeggen tijdelijke/economische werkloosheid te hebben ingeroepen voor een deel of al hun personeel. De ACC verwijst ook naar ontslagen bij digitale en eventbureaus of ‘opgelegde’ vakantie bij de PR- en influencer marketingbureaus.
 
Thuiswerken is nog steeds de norm. Gemiddeld geeft een bureau op twee (48%) aan dat de productiviteit van de medewerkers hierdoor lager ligt – een percentage dat sterk beïnvloed wordt door de eventbureaus, aldus de ACC. Uit het onderzoek blijkt dat 17% van de geïntegreerde bureaus en 33% van de digitale bureaus hun productiviteit zelfs zagen toenemen. Globaal blijven de teleworking tools door de band efficiënt, zowel bij de medewerkers als in hun contacten met de klanten. “Klaarblijkelijk hebben we snel een bevredigende modus vivendi gevonden voor iedereen”, aldus de ACC.
 
Meer details hier.

Documenten

Media