UBA en WFA vragen amendement voor e-Privacy regulering

ePrivacy.jpg

In februari 2020 publiceerde de Raad van de Europese Unie een aangepast voorstel voor de ePrivacy-regulering. De gemaakte aanpassingen maken het mogelijk om bepaalde soorten gegevens door trackers (bv. cookies) te laten verzamelen zonder toestemming van de gebruiker.

WFA (World Federation of Advertisers), waar UBA actief deel van uitmaakt, heeft op deze aanpassingen ingespeeld en stelt een reeks nieuwe amendementen voor. Daarbij ligt het accent op directe uitzonderingen op de vereiste om toestemming te krijgen vooraleer cookies (of andere soorten trackers) worden geplaatst.

Specifiek gaat het over uitzonderingen voor cookies en trackers die:

  • advertentiemetingen mogelijk maken
  • fraude voorkomen
  • voor 'brand safety' zorgen
  • clutter vermijden voor de consument
  • frequency capping toelaten

Samen met de verschillende nationale adverteerders-verenigingen, waaronder UBA, publiceerde WFA ook een position paper over de ePrivacy regulering. Dit position paper kan u hier downloaden.

Documenten