Richtlijnen voor het produceren van branded content

cameraman.png

Nu de lockdown-maatregelen naar aanleiding van COVID-19 worden afgezwakt, hebben de onafhankelijke productiehuizen in het samenwerkingsverband BCPB (Branded Content Producers Belgium) richtlijnen opgesteld om producties van branded content in veilige omstandigheden en met respect voor de overheidsmaatregelen te laten plaatsvinden.

In sé werden filmopnamen nooit verboden, maar de BCPB vond het aangewezen om tijdens de strikte lockdown die door de overheid werd opgelegd ‘normale’ filmopnamen niet meer te laten plaatsvinden. Bovendien bestond er nog te veel onduidelijkheid over welke veiligheids- en gezondheidsmaatregelen nu al dan niet in acht moesten worden genomen.

Met de 'Richtlijnen voor het Produceren van Branded Content' heeft de BCPB, die zo’n 24 onafhankelijke productiehuizen vertegenwoordigt, een handige en bondige leidraad samengesteld van maatregelen die moeten gerespecteerd worden door alle deelnemers van filmopnamen: van de crew over de cast tot de medewerkers van het reclamebureau en klant.

Het document is tot stand gekomen in overleg met de verschillende freelance medewerkers (technici, regisseurs, artiesten) en leveranciers van materiaal in samenwerking met de overkoepelende Europese organisatie van reclamefilmproducenten CFP-Europe. Ondertussen hebben immers naast België ook Duitsland, Frankrijk, Zweden, Portugal, Oostenrijk, Tjechië, Polen en Zuid-Afrika besloten om filmopnamen opnieuw op te starten.

In tijden waar televisie nog nooit zoveel geconsumeerd werd als vandaag, is het meer dan ooit belangrijk om kwaliteitsvolle en creatieve content te kunnen produceren.

De volledige richtlijnen kan u hier downloaden.

Documenten