De Raad voor de Reclame wordt het Communicatie Centrum

center.jpg

De Raad voor de Reclame is de vereniging die de zelfregulering voor reclame in België organiseert. De vereniging werd, onder andere door UBA, opgericht in 1967. UBA zorgt voor een belangrijk deel van de financiering en bekleedt het vice-voorzitterschap. Naast adverteerders maken ook bureaus en media deel uit  van de vereniging. Een van de belangrijkste activiteiten is de organisatie van de JEP, de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame, een onafhankelijk en paritair samengesteld orgaan dat de klachten over reclame-uitingen behandelt.

Zelfregulering is belangrijk voor alle partijen, inclusief adverteerders. Reclame is een belangrijke motor voor onze economie en draagt bij aan de economische groei, de werkgelegenheid en de welvaart van het land. Reclame heeft tegelijkertijd een verantwoordelijkheid tegenover de samenleving en de consumenten. Inzake zelfdiscipline is ook het principe van het “level playing field” belangrijk: dezelfde regels moeten,van toepassing zijn op alle actoren in de reclamesector.

De Raad voor de Reclame was inhoudelijk aan vernieuwing toe. De term 'reclame' is te restrictief en de betekenis van de term ‘raad’ is gedateerd. De vereniging moet klaar zijn om ook digitale platformen te integreren. Een efficiëntere aanpak van dossiers is aangewezen en de financiering moet herbekeken worden. Tenslotte moet de missie verbreed worden naar “elke vorm van betaalde communicatie die bedoeld is om één of meer mensen te informeren en/of te beïnvloeden”.

Om uitdrukking te geven aan deze vernieuwingsoperatie werd een nieuwe naam gezocht. En zo wordt de Raad omgevormd tot het 'Communicatie Centrum' (Centre de la Communication in het Frans).

De kerntaken van het Communicatie Centrum zijn de volgende:

  • de uitwerking en de opvolging van de reglementering (autodisciplinaire codes, reflectiefora over ethiek en de opvolging van wettelijke regels);
  • de controle op het respect van die reglementering: advies en beslissingen van de JEP;
  • het uitvoeren van de beslissingen van de JEP;
  • het proactief informeren en sensibiliseren van de sector, de overheid, de ngo’s en het grote publiek.

UBA blijft zelfregulering actief ondersteunen en zal als vertegenwoordiger van adverteerders een actieve rol in het Communicatie Centrum blijven spelen.