Veilige evenementen met het ‘Event Risk Model’

Event Risk Model.jpg

Nu we stilaan stappen zetten uit de lockdown, is iedereen op zoek naar richtlijnen en instrumenten om die exit te begeleiden. Dat is niet anders in de eventsector. Daarom heeft Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir de voorbije weken samen met de Alliantie van Belgische Eventfederaties, Toerisme Vlaanderen en EventFlanders aan een instrument gewerkt om de eventsector op een veilige manier weer op te starten. Ze werden daarin begeleid door het expertisecentrum Publieke Impact van de Karel De Grote hogeschool. Het opzet: ervoor zorgen dat organisatoren en lokale besturen een zo goed mogelijke inschatting kunnen maken of en onder welke voorwaarden events weer kunnen doorgaan.

De eventsector is economisch zeer belangrijk maar heeft het tijdens de coronacrisis erg zwaar te verduren gehad. Zo verwacht de sector een omzetverlies van 54% in 2020 ten opzichte van 2019. Organisatoren van evenementen schatten het verlies op 1,3 miljard euro. Toeleveranciers van evenementen verwachten meer dan 3,6 miljard euro te verliezen.

De eventsector is vragende partij om opnieuw op te starten. Dat moet uiteraard op een veilige manier gebeuren, met respect voor de regels van de ‘social distancing’, maar ook economisch zo rendabel mogelijk zijn. Events zullen er in de ‘anderhalve meter maatschappij’ in elk geval volledig anders uitzien en ook anders moeten voorbereid worden. Ook voor lokale besturen, die veelal de toelatingen verlenen voor evenementen, is dat uitdagend.
 
Er werd een relanceplan uitgewerkt om grote en kleine evenementen op een gecontroleerde en gefaseerde wijze veilig terug te kunnen opstarten. De hoeksteen van het relanceplan is een wetenschappelijk getoetst Event Risk Model (ERM) en een gedragscode die door de brede eventsector onderschreven wordt. Het ERM brengt het veiligheidsrisico van een evenement in kaart en de gedragscode geeft de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen aan die kunnen en/of moeten genomen worden voor elk type evenement. Het ERM werd besproken met en voorgelegd aan de GEES, de groep van experten die verantwoordelijk is voor de exit strategie. Het ERM moet alle organisatoren en lokale besturen een houvast geven om juiste keuzes te maken, en dit zo uniform mogelijk voor iedereen met veiligheid als prioriteit.

Het instrument werd intussen bezorgd aan de GEES zodat zij hun feedback kunnen geven. Van zodra de experten en de Veiligheidsraad groen licht geven zal het instrument gratis ter beschikking gesteld worden. UBA maakt deel uit van de werkgroep van de Alliantie die feedback geeft op het relanceplan van de eventsector.

Sponsoring & Events