Voedingssector lanceert Belgian Pledge 3.0

UBA-Belgian-pledge-3.jpg

Obesitas en overgewicht vormen een complexe maatschappelijke uitdaging. De voedingssector neemt daarin haar verantwoordelijkheid op, onder meer op het vlak van reclame en marketing. Omdat kinderen jonger dan 12 jaar nog niet voldoende kritisch kunnen omgaan met reclame en marketing lanceerden UBA, Fevia en Comeos in 2012 de Belgian Pledge. De ondertekenaars nemen daarin engagementen om reclame te beperken voor producten die niet voldoen aan specifieke voedingscriteria en die engagementen laten ze door onafhankelijke partners controleren.

De initiële engagementen gingen over reclame op tv, op scholen en op de websites van de bedrijven. Als zelfregulerend initiatief blijft de Belgian Pledge evolueren en speelt het - sneller dan wetgeving dat zou kunnen – in op het veranderende mediagebruik van kinderen. Zo kwam er in juni 2017 een uitbreiding naar 9 bijkomende kanalen waaronder bedrijfsprofielen op sociale media zoals Facebook en Youtube, interactieve spelletjes, mobile en SMS marketing.

En die zelfregulering werkt. Op de website van de Belgian Pledge staat het rapport van de TV- monitoring 2018 en de online monitoring 2019. Het rapport, waaraan onafhankelijke experts meewerkten, toont aan dat de leden van de Belgian Pledge hun engagement zeer goed nakomen. Met de Belgian Pledge 3.0 versie gaat de sector nu nog een stapje verder: strengere voedingscriteria, een test voor een nieuw systeem van klachtenbehandeling en de uitbreiding naar influencers.

Strengere voedingscriteria

De Belgian Pledge laat enkel marketing en reclame toe (naar kinderen jonger dan 12 jaar) voor producten die voldoen aan specifieke voedingskundige criteria. Door bedrijven toe te laten om voor deze producten wel reclame te maken, motiveert de Belgian Pledge hen om te investeren in innovatie en op deze manier kinderen en ouders te helpen om keuzes te maken die passen in een gezonde, evenwichtige levensstijl. De lat ligt nu nog wat hoger door strengere criteria op te nemen voor ontbijtgranen, kaas, sauzen, soep, yoghurt, chips, pasta, nootjes en maaltijden voor kinderen. De nieuwe criteria vind je hier [link naar https://eu-pledge.eu/wp-content/uploads/EU_Pledge_Nutrition_White_Paper.pdf ]

Een nieuw klachtensysteem

Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal een test uitgevoerd worden met een nieuwe klachtenprocedure in lijn met het ‘Accountability Mechanism’ van de EU Pledge. Dit ter aanvulling van de jaarlijkse monitoring. Voor de beoordeling van de klachten en de beslissingen wordt een onafhankelijk orgaan ingeschakeld. Na evaluatie, en met inspraak van de leden van de Belgian Pledge, zal op het einde van de testfase de beslissing genomen worden om deze klachtenprocedure al dan niet definitief te behouden.

Uitbreiding naar influencers

Naast bedrijfswebsites en bedrijfseigen ‘social media profiles’ komen ook influencers in de scope van de Belgian Pledge. Daarmee speelt het initiatief in op het veranderende mediagebruik van kinderen. Er zijn daarbij twee voorwaarden. Ten eerste moet de online influencer een vergoeding ontvangen van de onderneming, en ten tweede moet de onderneming controle hebben over de communicatie.

Wenst u de Belgian Pledge te onderschrijven dan kan dit zowel via UBA als via Fevia of Comeos.

U kan hier de overeenkomst downloaden.

Bijlage: Overeenkomst Deelname Belgian Pledge 3.0

Documenten