Vier praktische tips om ‘Strategisch te Verbinden’ door interne communicatie

Strategisch verbinden_iStock-583996412.jpg

We vroegen aan Peter Op de Beeck wat zijn vier essentiële voorwaarden zijn voor interne communicatie die echt impact krijgt.

Tip 1: Overtuig je publiek

Ondanks een aantal modellen voor de begeleiding van verandering, is er geen eenduidig in steen gebeiteld pad om transformatie en verandering te begeleiden. Dat komt omdat er te veel factoren een rol spelen en omdat die bijna altijd anders zijn. Ga dus op onderzoek, bepaal je doelen en focus je niet alleen op kennis, vaardigheden en attitudes. Maar neem je collega’s en leidinggevenden mee in het denkproces en laat hen proefondervindelijk gewaarworden waarom het nieuwe, gewenste gedrag beter is voor de organisatie, het team en het individu.

Tip 2: Breng structuur en houvast

Stel een strategisch intern communicatieplan op dat ervoor zorgt dat je de juiste dingen doet door steeds terug te koppelen naar de organisatiebouwstenen: de missie, visie, waarden en strategie. Het helpt je om beter te evalueren of wat je interne klanten vragen ook effectief bijdraagt tot het behalen van de ondernemingsdoelstellingen. Zo hou je focus en kan je ook makkelijker gefundeerd ‘neen’ zeggen. Het brengt bovendien structuur en houvast zodat de neuzen in dezelfde richting wijzen.

Tip 3: Vind de emotionele trigger

Het is bijzonder belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de organisatie begrijpt waar we als organisatie naartoe willen en welke rol iedere afdeling, team en individu daarin speelt. Dit betekent dat we de fundamenten van de organisatie op een duidelijke, heldere, transparante én verstaanbare manier moeten vertalen naar de medewerkers op de werkvloer. Mensen motiveer je niet met harde feiten of cijfers. Ze raken betrokken en geïnteresseerd als je erin slaagt om de gevoelige snaar te raken.

Tip 4: Pas je stijl aan

Naast zelfinzicht stimuleren en zorgen voor de juiste omgevingsfactoren krijg je mensen mee door hen te motiveren. En daar is het belangrijk om de juiste tools te gebruiken, afhankelijk van de doelgroep. In dit verhaal van willen en kunnen kan je niet iedereen over dezelfde kam scheren. De meest geëngageerde collega’s moet je niet meer overtuigen door campagnes of slogans, maar kan je wel boeien door hun nieuwsgierigheid te prikkelen en er een element van ‘fun’ in te brengen. De groep medewerkers die actief gedesengageerd zijn, komt enkel in beweging als het “moet”. Hier moet je dus inzetten op straffen en belonen via externe of interne druk.

Peter Op de Beeck is auteur van het nieuw boek van vonk met als titel “Strategisch verbinden, impact en engagement genereren met interne communicatie”.

Employer branding