Vakverenigingen: samen sterk

together.jpg

Enkele dagen voor de derde fase van de lockdown van start ging, brachten we de bazen van ’s lands drie voornaamste bureau- en adverteerdersverenigingen samen voor een gesprek over de rechtstreekse gevolgen en de voornaamste lessen uit de coronaperiode.

Een van de zeldzame positieve gevolgen van de coronacrisis is de versterking van de relaties tussen bureaus en adverteerders. De herschikking van de marketingplannen bij vele merken heeft hen verplicht om blijk te geven van veerkracht en nauwer samen te werken, zelfs op afstand. En zich solidair te tonen, ook met de media.
 
We hadden het hierover met Chris Van Roey (CEO van de UBA), François Chaudoir (Space) en Marc Fauconnier (FamousGrey), respectievelijk in hun functie van UMA- en ACC-voorzitter.
 
Je leest het volledige gesprek hier.

Media