Investeerders bevestigen hun vertrouwen in scale-ups

investisseurs.jpg

Volgens het ‘Scale-up Investor’ onderzoek dat Deloitte met de steun van Scale-Ups.eu voerde bij een twintigtal (vooral Belgische) investeerders, hebben diegenen die hun vertrouwen schonken aan scale-ups hun investeringsstrategieën amper veranderd na Covid-19.

70% van de investeerders is ervan overtuigd dat de bedrijven in hun portefeuille hier sterker zullen uitkomen en hun groeitraject zullen kunnen volhouden of zelfs versnellen. Vanwege hun langetermijnvisie hebben de meeste investeerders hun strategie niet gewijzigd, maar voorzien ze dalende of meer realistische valorisaties.
           
Als we Deloitte mogen geloven, blijven alle investeerders die aan de enquête hebben deelgenomen investeren in bedrijven buiten hun huidige portefeuille. 58% probeert niet om het type bedrijven in portefeuille te diversifiëren, maar 42% voorziet de herziening van de sectoriële verdeling of om bepaalde sectoren te vermijden. Zo overwegen ze hun investeringen in de gezondheidszorg, e-commerce of games te verhogen, maar reizen, retail, events en logies te vermijden. De investeerders verwachten zich naar verluidt aan een toename van de digitalisering en lokalisatie.