Adverteerders vragen inhoudscontrole van online-platforms

Content-Control.jpg

Amerikaanse burgerrechtenorganisaties startten een campagne 'Stop Hate for Profit' waarbij zij adverteerders vragen om niet langer te adverteren op Facebook en Instagram. Op die manier drijven ze de druk op bij online-platforms om harder op te treden tegen racisme en haatdragende berichten. De organisaties nemen het Facebook o.a. kwalijk dat het berichten niet verwijdert die oproepen tot geweld tegen 'Black Lives Matter'. The North Face, Patagonia en Ben & Jerry's gaven aan dat zij in de maand juli geen advertenties zullen plaatsen op Facebook en Instagram.

Adverteerders en bureaus zijn erg bezorgd over de verspreiding van fake news en inhoud die aanzet tot haat en racisme op online-platforms. Zij zijn van mening dat er veel meer moet worden gedaan om de hoeveelheid schadelijke en verdeeldheid zaaiende inhoud te verminderen.

Samen met WFA dringt UBA er dan ook bij alle platforms op aan om de verspreiding van haat, racisme, geweld, discriminatie en misleidende informatie te bestrijden.
Online-platforms en de bredere reclame-industrie zijn ervoor verantwoordelijk om een veiligere en eerlijkere online mediaomgeving voor iedereen te creëren.

Om dit te doen heeft UBA aan Facebook gevraagd:

  • transparantie en duidelijkheid over de controle over de inhoud
  • meer consistentie rond de handhaving van dit beleid
  • evolutie en dialoog met externe belanghebbenden om ervoor te zorgen dat dit beleid eerlijk is en geschikt voor het doel in een steeds veranderende context

UBA nodigde Facebook uit voor een verder gesprek over dit onderwerp.

Media