Marketeers besteden te weinig tijd aan innovatie en technologie

Time-Technology-Innovation.jpg

Uit een nieuw rapport van ANA, de Amerikaanse organisatie van adverteerders, blijkt dat een grote meerderderheid van de marketeers ervan overtuigd is dat de toekomstige groei van merken zal afhangen van marketinginnovaties en -technologie. Toch houden zij zich nauwelijks bezig met te onderzoeken hoe ze de beschikbare tools kunnen inzetten.

Het onderzoek bracht verschillende belangrijke inzichten aan het licht, waaronder ook de opvallende kloof tussen marketeers die geloven in de kracht van innovatie en technologie om merken op te bouwen en zij die ook daadwerkelijk leren hoe ze de beschikbare middelen moeten implementeren en gebruiken. Volgens het onderzoek gelooft 84 procent van de respondenten dat de toekomstgroei van merken zal afhangen van marketinginnovaties en -technologie, terwijl 45 procent van hen aangeeft maximaal 25 procent van hun tijd eraan te spenderen.

Belangrijkste conclusies

"Marketeers kampen met een chronisch tijdtekort", aldus het rapport. "Hun takenpakket wordt steeds ruimer en de opdrachten steeds dringender, waardoor kennis en opleiding de vorm moeten aannemen van informatieve, mobiele en behapbare formats."

Meer dan de helft geeft toe steeds in tijdnood te verkeren maar zich tegelijk toch klaar te voelen om de uitdagingen op het vlak van innovatie- en marketingtechnologie die zich de komende 24 maanden zouden aandienen, tot een goed einde te kunnen brengen. Dat doet uitschijnen dat men er gerust in is dat de juiste talenten en middelen beschikbaar zijn als ze nodig zouden zijn.

Marketeers vandaag staan op het kruispunt tussen merk, product, ervaring, verkoop en technologie. Nu de huidige globale gezondheidscrisis de consumer journey doet evolueren naar een digitale ervaring, worden innovatie- en marketingtechnologie essentieel voor de groei van een merk. Met behulp van innovatie en technologie kunnen marketeers nieuwe kansen identificeren, nieuwe producten en diensten produceren, efficiënter omgaan met de beschikbare middelen, minder afval produceren en de banden met hun publiek aanhalen.

De drie belangrijkste domeinen waarin de voordelen van marketinginnovatie en -technologie het grootst zijn, zijn data & analytics, meetbaarheid & accountability en consumer experience. Marketeers moeten ervoor zorgen dat ze big data en nuttige inzichten kunnen integreren.

Marketeers leren liever bij via interactieve tools en demo's, casestudy's en discussiegroepen. Hun voorkeur gaat resoluut uit naar 'al doende leren'. Door zelf op onderzoek uit te gaan, op basis van reële problemen en projecten, en door waarheidsgetrouwe workshops te volgen leren ze gemakkelijker bij en onthouden ze alles ook beter. Dat geldt in het bijzonder wanneer ze werken rond complexe onderwerpen met betrekking tot marketingtechnologie, zoals artificiële intelligentie, met veelvuldige toepassingsmogelijkheden doorheen de hele customer journey.

Aanbevelingen

Het rapport geeft marketeers vier grote aanbevelingen:

  • Koppel toekomstgroei van merken aan marketinginnovatie en -technologie.
  • Bepaal domeinen waarin de voordelen van marketinginnovatie en -technologie het best tot uiting komen.
  • Investeer meer actieve werktijd in innovatie en technologie.
  • Leer bij over innovatie en technologie aan de hand van interactieve tools en demo's, casestudy's en discussiegroepen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in januari 2020 bij ANA-leden die hadden deelgenomen aan het ANA Marketing Futures-programma. Er waren 77 respondenten, waaronder CMO's, vicevoorzitters, senior directors en marketingmanagers.

Data & Technology