WFA publiceert gids over data-ethiek

guide.jpg

GDPR, de algemene verordening van de Europese Unie inzake gegevensbescherming, is iets meer dan twee jaar geleden in werking getreden. Ter gelegenheid daarvan heeft de World Federation of Advertisers (WFA) een gids over de ethiek van gegevens in reclame gepubliceerd. 'Data Ethics - The Rise of Morality in Technology' beschrijft wat marketeers moeten doen om ervoor te zorgen dat hun organisatie op een ethische manier gegevens gebruikt.

Uit onderzoek blijkt dat 74% van de CMO's zegt dat data-ethiek, kwesties rond dataverzameling en privacy de komende vijf jaar steeds belangrijker zullen worden. Slechts de helft (48%) van de respondenten heeft momenteel een beleid voor data-ethiek.

Met deze gids worden bedrijven aangemoedigd om verder te gaan dan de wettelijke regels inzake gegevensbescherming. Vier principes vormen de grondslag voor data-ethiek: respect, eerlijkheid, verantwoordingsplicht en transparantie:

  • Respect: alle gegevens moeten worden gebruikt met respect voor de mensen achter de gegevens; bedrijven moeten ernaar streven de belangen van alle partijen te begrijpen; consumentengegevens moeten in de eerste plaats gebruikt worden om het de consument gemakkelijker te maken.
  • Eerlijkheid: het gebruik van gegevens moet gericht zijn op inclusie, erkenning van diversiteit en het elimineren van vooroordelen in plaats van het verdelen van groepen; merken moeten hun datasets, mentaliteit en bestuursaanpak onderzoeken om ervoor te zorgen dat ze inclusief zijn in de manier waarop ze gegevens gebruiken.
  • Verantwoordingsplicht: consumenten verwachten dat bedrijven beschikken over open en transparante gegevenspraktijken die worden ondersteund door een robuuste wereldwijde en lokale governance; dezelfde normen moeten ook worden toegepast op alle partners, leveranciers, uitgevers en platformen.
  • Transparantie: hoewel het online reclame-ecosysteem complex is, moeten merken transparantie-principes toepassen en werken aan meer open en eerlijke datapraktijken, vooral nu AI en machine-leren de beslissingen beginnen te automatiseren.

Meer dan ooit verwachten mensen volledige transparantie, controle en keuzevrijheid over de manier waarop hun gegevens door bedrijven worden gedeeld en gebruikt. Als industrie moeten we proactief te werk gaan en de consument laten zien dat we hen en hun gegevens respecteren.

De volledige gids kan hier gedownload worden:

Documenten