Marketing Procurement moet meer doen dan besparen

EC Procurement_iStock-1127866568.jpg

Bij een aantal marketeers leeft de overtuiging dat de Marketing Procurement afdeling alleen geïnteresseerd is in besparingen. De procurement afdeling kan echter een wezenlijke bijdrage leveren aan marketeers en extra waarde creëren. WFA deed er een onderzoek naar en publiceerde het rapport "Project Spring: Revolutionising the perception and contribution of global marketing procurement".

Sinds marketing procurement meer dan 25 jaar geleden als een aparte discipline opdook, bestaat de kritiek dat de klassieke aanpak van aanbestedingen niet relevant is voor de selectie van marketing- en communicatie-bureaus. De output is immers moeilijk kwantificeerbaar en dus moeilijk te waarderen. Het onderzoek van de WFA identificeert hoe procurement strategische waarde kan bieden aan de marketingcollega's en aan de financiële afdeling ten voordele van het hele bedrijf.

Er zijn 4 domeinen waar procurement extra waarde kan creëren:

  • Proces. Procurement mag zich niet beperken tot de evaluatie van de kost van een bureau, maar moet de totale marketinguitgaven bekijken. Dit stelt het team in staat om de marketinginvesteringen van het bedrijf als geheel te evalueren en om de waarde die procurement kan bijdragen te vergroten. Ongeveer de helft van de globale teams is niet betrokken bij projecten van minder dan $75K. Het verlagen van deze drempel stimuleert de interactie tussen marketing- en inkoopteams, wat leidt tot een nauwere en betere werkrelatie. Tot slot wordt een kleine derde van de teams betrokken bij de budgetplanning. Het onderzoek toont een duidelijke correlatie aan tussen het punt waarop het procurement team betrokken wordt in het proces en de vraag of het bedrijf het team als een toegevoegde waarde ziet.

  • Mensen. De helft van de procurement teams rapporteren aan Supply Chain en 34% rapporteert aan Finance. Procurement teams die rapporteren aan Finance worden minder snel gezien als toegevoegde waarde voor het bedrijf. Naarmate organisaties cross-functioneler worden en de rapporteringslijnen vervagen, is er meer begrip en ambitie. De relaties tussen de departementen (marketing/inkoop/finance) moeten verbeteren. Bedrijven die gerichte trainingsprogramma's organiseren, om te begrijpen wat de marketingfunctie doet, presteren beter dan bedrijven die dat niet doen.

  • Prestaties. Procurement moet ervoor zorgen dat ook hun evaluatiesysteem verder kijkt dan de prijs alleen. Het is belangrijk om bredere en ook minder rechtsreeks kwantificeerbare voordelen op te nemen in het evaluatiesysteem.
  • Partners. Procurement moet bureaus ook anders gaan bekijken: zij zijn geen gewone leveranciers. Ze zijn een verlengstuk van het interne marketingteam en kunnen een belangrijke impact hebben op de zakelijke KPI's van het bedrijf. Procurement moet een actieve rol spelen in het verzekeren van het succes van het werk dat wordt uitgevoerd door bureaus. Een goed beheerd bureau is een duidelijk concurrentievoordeel. Door meer tijd te investeren in de relatie met bureaus, zal het team aan zijn marketingcollega's tonen dat het hen wil helpen om betere resultaten te bekomen.

Het volledige rapport kan u hier downloaden.

Documenten

Agency