De 'new-normal' consument volgens McKinsey

consommateurs.jpg

Het consumentengedrag is door de COVID-19 lockdown radicaal veranderd. De snelle verschuivingen hebben belangrijke gevolgen voor elk consumentgericht bedrijf. Veel van deze veranderingen zijn nog in volle evolutie. Bedrijven kunnen hierop inspelen en ze nog mee vorm geven. McKinsey schreef er een rapport over. 

Dit zijn de voornaamste conclusies van het rapport:

COVID-19 verandert elk aspect van het consumentengedrag.

Nieuwe digitale diensten werden in een razend tempo geadopteerd. Daarnaast is er een groeiende bezorgdheid over gezondheid en hygiëne, over de economische recessie en de daarmee samenhangende daling van de consumptie. Een van de meest in het oog springende kenmerken van de pandemie is hoe breed de impact ervan op het leven van de consumenten is geweest. McKinsey keek naar de draagwijdte op acht gebieden om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop de gewoontes en voorkeuren van de consument veranderden: thuis, winkelgedrag, werk, gezondheid en welzijn, leren, ontspanning, reizen en mobiliteit, communicatie en informatie.

Er zijn aanzienlijke verschillen in de gedragsverandering

De pandemie heeft verschillende landen op zeer verschillende manieren getroffen. Het consumentengedrag fluctueert ook in belangrijke mate tot het 'new-normal' gedrag bereikt wordt. Het tempo en de route die genomen wordt is alles behalve uniform. De fluctuaties hangen af van verschillende factoren. McKinsey vond significante variantie in de adoptie van nieuw gedrag over vier belangrijke dimensies: klantervaring, demografie, consumentensegmenten en persoonlijke waarden.

Bedrijven moeten opnieuw nadenken over hun touchpoints met de consument

Bedrijven worden geconfronteerd met structurele uitdagingen over meerdere dimensies. De totale consumptie krimpt, het winkelmandje verandert significant en consumenten veranderen de manier waarop ze aan hun informatie komen.

Meer details over het rapport van McKinsey kan u hier lezen: https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/meet-the-next-normal-consumer#

E-commerce & Sales