Opleidingen UBA Academy online tot eind 2020

online

Bij UBA zetten we uw veiligheid en gezondheid voorop. Omwille van de onzekere vooruitzichten, hebben we besloten om alle opleidingen van 2020 waar mogelijk online te laten plaatsvinden.

Zowel de inhoud van de opleidingen, als de geplande datum en uren blijven in de mate van het mogelijke behouden. 

Na het testen van verschillende alternatieve platformen hebben we voor onze online activiteiten gekozen voor het platform Zoom. Dit geeft de beste resultaten en wordt intussen in het bedrijfsleven frequent gebruikt. Zoom heeft de laatste maanden geïnvesteerd om zijn privacy issues op te lossen. Bovendien biedt Zoom het voordeel dat u ook gewoon via uw internetbrowser kan inloggen als u de app niet kan of wil installeren.

Op de pagina met de agenda van onze opleidingen kan u zich voor onze opleidingen inschrijven. Voor UBA-leden is deelname aan de UBA opleidingen inbegrepen in het lidmaatschap.