Geen UBA Xmas Lunch in 2020 omwille van Covid-19

noxmaslunchthisyear.png

Het UBA Exco heeft afgelopen donderdag, na het afwegen van alle pro’s en contra’s, besloten dat de UBA XMas Lunch dit jaar niet zal doorgaan.
Tijdens de UBA Xmas Lunch wordt normaal ook de Advertiser Personality of the Year (APOY) bekend gemaakt. Ook deze award zal in 2020 niet worden uitgereikt.

De UBA XMas lunch is voor UBA en haar leden een van de belangrijkste netwerk-activiteiten van het jaar. UBA brengt tijdens de UBA Xmas Lunch jaarlijks de hele sector met adverteerders samen. Maar hoe je het ook draait of keert: fysiek netwerken met 1.500 personen is niet mogelijk zolang het coronavirus actief is en er geen vaccin voorhanden is. Aangezien alle indicatoren erop wijzen dat dit in december nog steeds het geval zal zijn, zal een echte UBA XMas lunch onmogelijk zijn. 

We hebben met het UBA team en met onze evenementen-partner DDMC verschillende alternatieven uitgedacht, zowel live als online: kerstmarkt buiten, bubbel-lunches, je kan het zo gek niet bedenken.... Maar we kwamen steeds tot dezelfde eindconclusie: ofwel beperk je de netwerking -de basisdoelstelling- ofwel vergroot je exponentieel de risico's (gezondheidsrisico, budgetrisico, annulaties,...).

Een rondvraag bij onze grotere leden wees trouwens uit dat het merendeel vanuit corporate policy dit jaar niet mag deelnemen aan dergelijke evenementen. Vandaar werd uiteindelijk de beslissing genomen om in 2020 geen UBA Xmas Lunch te organiseren.

Daarmee is helaas ook het platform voor het uitreiken van de APOY award weggevallen. Bovendien oordeelde het UBA ExCo dat het moeilijk is om een Advertiser Personality aan te duiden in een crisisjaar gekenmerkt door COVID en recessie, waar alle lange termijnplannen omgeschakeld zijn naar crisis management, en waar niemand zich echt heeft kunnen profileren. We hebben daarom samen met onze partners PUB en LDV besloten om de uitreiking van de APOY award een jaartje over te slaan.

We hopen natuurlijk om in december 2021 opnieuw een fantastische en talrijk bijgewoonde UBA Xmas lunch te kunnen organiseren waar netwerken opnieuw mogelijk zal zijn en waar we de beste mensen van de sector in de bloemetjes kunnen zetten.