Google verhoogt advertentietarieven

google.jpg

Google verhoogt de prijs van advertenties in UK, Oostenrijk en Turkije als reactie op nieuwe belastingen die deze landen willen heffen op de inkomsten van grote online platformen die advertenties hosten. UBA volgt dit dossier op in samenwerking met WFA. 

Google bevestigde dat zij adverteerders vanaf november 2020 een extra bedrag in rekening zullen brengen in UK (+2%), Turkije (+5%) en Oostenrijk (+7,5%) om de kosten te dekken van nieuwe belastingen die in deze landen worden geheven. Veel landen hebben de invoering van een 'Digital Services Tax' of DST's onderzocht om een gebrek aan belastinginkomsten van grote digitale platformen buiten de VS te compenseren.

De nationale DST's richten zich op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale activiteiten. In de meeste gevallen zullen deze belastingen alleen gelden voor bedrijven met een omzet boven een bepaalde drempel (bijvoorbeeld 500 miljoen pond wereldwijde omzet en meer dan 25 miljoen pond nationale omzet in UK). In de praktijk zal dit dus alleen van toepassing zijn op grote online-platformen zoals Google en Facebook. Daardoor zegt Google dat DST's discriminerend en ongerechtvaardigd zijn.

De Oostenrijkse 5%-heffing is in januari 2020 van kracht geworden.
De 3%-heffing van Italië is in januari 2020 in werking getreden, maar de inning ervan is voor 2020 opgeschort.
Een DST van 7,5% is in maart 2020 in Turkije in werking getreden.
De Britse belasting zal vanaf 2021 worden geïnd en zal gelden voor inkomsten die vanaf april 2020 worden gegenereerd.
De 3%-belasting van Frankrijk is vooralsnog in de ijskast gezet nadat de VS dreigden met het opleggen van tarieven voor Franse goederen.
DST-voorstellen worden ook besproken in Spanje, Tsjechië, Brazilië en Kenia.  

Ook in België wordt reeds lang gediscuteerd over de invoering van een DST. Een wetsvoorstel van mevrouw Vanessa Matz (cdH), gesteund door een groot aantal partijen (Groen-Ecolo, PS, sp.a, PVDA-PTB, CD&V, cdH en Défi), voorziet in een belasting van 3% op de ontvangsten verkregen uit digitale diensten (het online plaatsen van reclameboodschappen of de verkoop van verzamelde data van de gebruikers van de platformen), voor het gedeelte dat betrekking heeft op de Belgische gebruikers. Dit voorstel, dat 150 miljoen euro zou moeten opbrengen, wordt besproken in de Commissie Financiën van de Kamer. Een Advies van de Raad van State toont echter aan dat er vele juridische struikelblokken en hindernissen zijn.

Google zegt dat ze nog geen systematisch beleid hebben om belastingen door te rekenen als ze van kracht worden, maar ze hebben dit niet uitgesloten.

Adverteerders-verenigingen - waaronder UBA en WFA - hadden de beleidsmakers reeds gewaarschuwd dat de kosten van deze DST's waarschijnlijk zouden doorgerekend worden aan de adverteerders en pleiten voor een wereldwijde oplossing.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onderzocht hoe een DST op internationaal niveau kan worden ingevoerd. De onderhandelingen zijn al maanden aan de gang. Landen blijven het echter oneens over de wijze waarop internationale online platformen moeten worden belast. De besprekingen worden bemoeilijkt door de komende presidentsverkiezingen in de VS, de COVID-19-pandemie en de terugtrekking van de VS uit de onderhandelingen. Toch blijven OESO-leden zich inzetten om een akkoord te bereiken tegen eind 2020.

UBA volgt dit dossier verder op in samenwerking met WFA.

What is 'Digital Services Taks'.