Apple maakt targeted advertising moeilijker

apple.jpg

Met de introductie van de nieuwe versie van het besturingssysteem iOS14 voor mobiele apparaten, maakt Apple het voor adverteerders steeds moeilijker om gebruikers te volgen. Dit is een nieuwe evolutie waarbij Apple de bescherming van de privacy van zijn gebruikers als argument naar voor brengt. Maar tegelijkertijd zorgt dit voor heel wat onrust in het reclame-landschap.

Concreet zal Apple de 'Identifier for Advertisers' (IDFA) vanaf versie iOS14 (en ook in iPadOS en tvOS) alleen via opt-in ter beschikking stellen. Deze nieuwe versie wordt naar alle waarschijnlijkheid gelanceerd in oktober 2020. De verwachting is dat een groot deel van de gebruikers deze optie niet zullen activeren, wardoor ze niet meer identificeerbaar zijn voor gerichte advertenties.

Apple lanceerde in 2017 reeds ITP (Intelligent Tracking Prevention) in zijn browser Safari, waardoor cross domain tracking niet langer mogelijk was. Sinds 2019 worden worden ook client-side first party cookies maximaal 7 dagen bewaard en in bepaalde gevallen zelfs al na één dag verwijderd. En met de inlogdienst 'Sign in with Apple' worden de persoonlijke gegevens weggefilterd en worden geen data doorgegeven aan de sites om een gedragsprofiel aan te maken of de gebruiker te volgen.

Google kondigde in januari van dit jaar eveneens aan om 3rd party cookies binnen twee jaar niet langer te ondersteunen, als onderdeel van zijn 'Privacy Sandbox'.

En ook de regulerende overheid blijft niet stilzitten. GDPR is in Europa ondertussen volledig ingeburgerd en de nieuwe e-Privacy regulering komt eraan. In de US werd de CCPA (California Consumer Privacy Act) geïntroduceerd waarbij eveneens de privacy van de consumenten strenger beschermd wordt.

Het is duidelijk dat targeted advertising op die manier steeds moeilijker wordt en dat voor adverteerders first party data hierdoor steeds belangrijker worden.

Media