UBA wil aandeel van ‘digital’ in het totale mediabudget in kaart brengen

digiInvestment.jpg

Het hoeft geen betoog meer dat de digitalisering een grote invloed heeft op de advertentiemarkt, de consument en natuurlijk ook de merken zelf. 

Hoe groot is het aandeel van ‘digital’ in het totale mediabudget in België? Is het 25%, 50% of meer?

Om hier een zicht op te krijgen, voert UBA een grootschalig marktonderzoek. 

Deelnemers, waarvan de data beschermd zijn door een éénzijdige NDA, ontvangen na afronding van het onderzoek een globaal marktrapport en een geïndividualiseerd sectorrapport waarin benchmarks met de eigen sector mogelijk zijn.

Een tiental grote adverteerders, waaronder D’Ieteren die voortrekker is van de studie, hebben hun deelname al bevestigd.

brand logos.png

Ook niet-leden van UBA kunnen zich voor deze studie aanmelden.

Contact: zaki@ubabelgium.be

Media