MM heeft een boon voor David Mattin, door Griet Byl

TD2020 MM.png

Op de UBA Trends Day die dit jaar volledig virtueel (en vlekkeloos) verliep, kwam een prestigieus aantal sprekers vertellen over de evoluties en fenomenen die van ver en dichtbij hun stempel op onze sector zullen drukken.

Omdat we op de redactie van MM een dikke boon hebben voor David Mattin (TrendWatching en oprichter van New World Same Humans) en de manier waarop hij het heden fileert met het oog op de toekomst, luisterden we geboeid naar zijn uiteenzetting over de consumententrends en verwachtingen voor 2020 en daarna. Die was, zoals altijd, doorspekt met tal van sprekende voorbeelden.
De Brit begon zijn uiteenzetting vanuit de stelling dat de behoeften van de mens ondanks de chaos onveranderd zijn gebleven, maar dat nieuwe trends geboren worden als verandering nieuwe manieren aanreikt om aan deze behoeften te beantwoorden. Die stelling paste hij toe op het feit dat we tijdens corona collectief en verplicht kennismaakten met de geneugten van thuiswerk. Ondertussen werkt volgens peilingen meer dan de helft van de actieve bevolking nog steeds minstens een dag per week thuis. Resultaat: lege(re) kantoren, maar ook een toenemende behoefte aan mentorship en een andere visie op scholing. Wie slim is bevordert peer to peer connections en deelt zijn expertise, aldus Mattin. En (online) cursussen en opleidingen zitten in de lift.
De tweede trend die de spreker aanhaalde, vertrekt vanuit de toenemende en ondertussen onmiskenbare behoefte van consumenten aan duurzaamheid, een kwaliteit die ze ook van merken verwachten. "Consumenten zullen op zoek gaan naar merken die hen helpen om hun milieu-impact te beheersen", aldus de trendwatcher. Hij verwees naar initiatieven als Loop dat zijn producten levert in herbruikbare verpakkingen die het ook komt ophalen of Ant Forest, een Chinees platform dat een groenere levensstijl wil promoten door gebruikers aan te moedigen hun milieu-impact te beperken door bijvoorbeeld de fiets of de bus te nemen in plaats van de auto. Voor elke milieuvriendelijke actie krijgen ze 'groene energiepunten' om (echte) bomen mee te planten die ze in real time via satellietbeelden kunnen bekijken.
Trend nummer drie is noodzakelijker dan ooit. "Vroeger bestond er zoiets als de gedeelde waarheid of realiteit", aldus David Mattin, in een vorig leven journalist bij The Times in Londen. "Die bestaat vandaag niet meer. Er is geen vertrouwen meer in de instellingen en door de technologie is het nog moeilijker om te weten of iets waar is of niet. Daarom zie je 'truth verticals' ontstaan." Daarmee bedoelt hij nieuwe gespecialiseerde gemeenschappen die in pure Wikipedia-stijl en met behulp van tools als Reality Defender proberen de waarheid te achterhalen. Die produceren hun eigen helden: onafhankelijke voorvechters van de waarheid als hoogste goed, zoals de Amerikaanse jurist en journalist Judd Legum.
De laatste trend waarmee Mattin zijn speech afsloot, heeft de wind in de zeilen, nu we maar niet van dat vermaledijde virus afraken. Beleving stond de laatste tijd al centraal in alles wat we doen. Nu de reële wereld ons allerlei beperkingen oplegt, worden virtuele werelden als Fortnite of Animal Crossing New Horizons nog meer het schouwtoneel van betekenisvolle ervaringen. Ze worden zelfs even belangrijk als de echte. Merken kunnen een belangrijke rol spelen voor deze 'metaversal selfs'. Mode-iconen als Marc Jacobs en Valentino hebben dat al goed begrepen. Maar hoe leuk het ook kan zijn je virtuele zelf naar je hand te zetten, we kunnen toch niet wachten tot we de rest van de sector weer IRL tegen het lijf lopen om F2F bij te kletsen. TTYS, op de Christmas Lunch... 2021, bijvoorbeeld.