Adverteerders-perspectief op crossmedia metingen

Screenshot 2020-09-28 at 19.15.38.png

In oktober vorig jaar kondigden we het initiatief van WFA (World Federation of Advertisers) aan om de stem van de adverteerder te laten horen op het gebied van crossmedia metingen. 

De WFA heeft de afgelopen 18 maanden samengewerkt met nationale adverteerders-verenigingen de behoeften van adverteerders op het gebied van crossmedia metingen in kaart te brengen, en om een aantal pragmatische principes om deze metingen te doen voor te stellen. Dit heeft geleid tot een overleg met adverteerders, bureaus, omroepen, onderzoeksbureaus en platformen. Het doel is om een katalysator te creëren voor de lokale ontwikkeling van nieuwe oplossingen.

Naast het basisdocument "Establishing principles for a new approach to Cross-Media Measurement" publiceert de WFA ook een technisch voorstel voor een crossmediale meetoplossing. Beide documenten kan u integraal in bijlage raadplegen.

UBA zal het voorstel eerstdaags voorleggen aan de CIM.

Documenten

Media