WFA voorspelt sterke mediadeflatie in TV en online video

Media inlfation.jpg

Jaarlijks publiceert de World Federation of Advertisers (WFA) "Outlook" . Dit rapport, dat op globaal niveau de mediaprijzen per markt bestudeert, wordt uitgebracht in samenwerking met verschillende stakeholders en vraagt men input bij adverteerders, mediabureau's en consultancy specialisten. 

Voor de sanitaire crisis kwam opdagen begin dit jaar voorspelde het WFA voor alle media een stabiele evolutie ten opzichte van 2019, met een lichte inflatie voor de offline touchpoints: 

graph3 media.png

De gedetailleerde voorspellingen voor 2020, voordat de COVID-19 crisis toesloeg :

graph2 media.png

Bron: WFA Outlook2020

Enter Covid-19

Intussen weten we dat de globale pandemie ernstige gevolgen heeft gehad voor de mediaconsumptie wereldwijd. Cinema en OOH kregen het zéér zwaar te verduren. Alle print media kenden een terugval en ook op TV en radio werden investeringen massaal teruggeschroefd of uitgesteld. Digitale media bleven enigszins stabiel.

Dit betekent uiteraard dat de schattingen die begin 2020 gemaakt werden volledig verwaterden. Naar aanleiding van de sanitaire crisis heeft het WFA deze schattingen herzien, wanneer mogelijk. Met de grote onzekerheid die er heerst en de data die voorhanden is focust deze schatting uitsluitend op TV, display en online video:

graph4 media.png

Bron: WFA Outlook2020

Zowel tv als display en online video zullen een prijsdaling kennen, met een voorspelde terugval van bijna 3% voor online video. Online video kent reeds sinds 2016 een algemeen dalende trend, maar deze is erg versneld door de sanitiaire crisis. Idem voor TV in de laatste 2 jaar.

Daar we te maken hebben met een hoger aanbod in mediadiensten vanwege de terugvallende vraag door adverteerders, zijn deze dalende prijzen een logisch economisch gevolg. We weten echter dat talrijke campagnes werden uitgesteld (en niet altijd geannuleerd) naar het najaar en dat dit een impact heeft op het najaarsaanbod. Wat precies de reactie zal zijn van de markt blijft dus nog een openstaande vraag.

Media