Blijft adressable beter hangen dan klassieke reclame?

tv.jpg

Campaign maakt gewag van een neurowetenschappelijk onderzoek naar addressable dat is uitgevoerd door het DRG Institute en Joe Devlin, professor aan het University College London, op verzoek van provider Finecast.

De kijkers in het onderzoek die 16 tv-spots te zien kregen (acht tijdens klassieke reclameblokken en acht via addressable), stelden dat ze zich de gecibleerde spots beter konden herinneren: 74% versus 68%. “En dat verschil van zes procent maakt een enorm verschil”, aldus Devlin.
 
Volgens Devlin waren de muisbewegingen van de respondenten tijdens de enquête directer bij het beantwoorden van vragen over addressable advertenties, wat toont dat ze zekerder waren van hun antwoorden. Hun hartslag zou ook wijzen op meer aandacht en concentratie bij het bekijken van addressable.
 
Nog volgens het onderzoeksrapport zou gerichte tv-reclame meer betrokkenheid en acceptatie genereren. 33% van de respondenten gaf expliciet aan dat ze eerder tv-commercials zouden kijken als ze relevanter voor hen waren.

Media