Studie naar de reclameplafonds bij VRT

VRT.jpg

De Vlaamse regering heeft in 2020 de onderhandelingen opgestart over een nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT voor de periode 2021-2025. Eén van de voornaamste punten in het voorbereidend overleg is de financieringsstructuur.

In het voorjaar van 2020 heeft de Vlaamse regering de input van vele stakeholders ontvangen. Ook UBA lichtte uitgebreid haar standpunt toe in de Commissie Media van het Vlaams Parlement. De verschillende standpunten waren echter uiteenlopend. Zo pleitten de commerciële omroepen voor een lager reclameplafond, waar UBA pleitte voor een behoud en een meer flexibele limiet. UBA verdedigde het standpunt dat vooral op de radiomarkt reclamemogelijkheden op de openbare omroep niet verder beperkt mogen worden.

Het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid heeft in overleg met het kabinet van de Minister van Media daarop de opdracht gegeven tot het uitvoeren van een studie naar de reclameplafonds van VRT. Deze studie werd toegewezen aan PMP (Parijs-Brussel), in alliantie met Communications Chambers (Londen).

De eindconclusie van het rapport is een aanbeveling om het algemene plafond van de VRT te behouden en de digitale plafond- en formaatbeperkingen op te heffen. 


  • Voor de adverteerders zal een versoepeling van het subplafond zorgen voor meer concurrentie op digitaal gebied, waardoor ze meer mogelijkheden krijgen om de consument te bereiken in een merkveilige omgeving.
  • Voor de commerciële spelers zal deze plafondstructuur te verkiezen zijn boven een voortzetting van de indexering van de inflatie, hoewel sommigen hebben gepleit voor plafondverlagingen of de volledige terugtrekking van de VRT uit de reclamemarkt.
  • Voor de VRT levert dit stabiele inkomsten op, tenzij de plafonds halverwege de looptijd naar beneden worden bijgesteld als gevolg van een daling van de advertentiemarkt. Dit geeft hen echter een stimulans om de bredere Vlaamse reclamemarkt te ondersteunen om dit effect te voorkomen. Het wegvallen van het digitale plafond geeft hen ook een betere stimulans om hun publiek online te volgen, en een meer gediversifieerde reclame-inkomstenbasis.
  • Voor het Vlaams publiek biedt deze plafondstructuur het vooruitzicht op meer uitgaven voor Vlaamse content, als de VRT haar digitale inkomsten ten minste gedeeltelijk kan opbouwen ten koste van internationale online aanbieders.

UBA volgt het dossier van de beheersovereenkomst 2021-2025 voor de VRT verder op.

Media