Chris Van Roey verlaat UBA en geeft fakkel door aan Luc Suykens

CVR.jpg

Op 31 december 2020 verlaat Chris Van Roey UBA, de vereniging waar hij 13 jaar lang CEO was.

Chris startte in 2008 bij UBA en legde meteen de basis voor een grondige vernieuwing: er kwam een duidelijke strategie, missie en visie, de focus werd gelegd op het creëren van leden value en er kwamen nieuwe mensen aan boord. Na een aantal jaren was het aantal leden verdubbeld en vandaag telt de UBA-community 347 merkenbouwers.

Naast een excellente neus voor lekker eten en drinken, heeft Chris ook een neus voor merken en weet hij als geen ander wat er nodig is om een sterk merk te bouwen. Hij is er zich goed van bewust dat de marketeer van vandaag voor een aantal uitdagingen staat: de nieuwe consument, de exponentiële groei van touchpoints en de digitalisering maken het er niet makkelijker op. Het decoderen van deze complexiteit werd een van zijn favoriete hobby's en belangrijkste aandachtsgebied bij UBA.

Het gsm-nummer van Chris staat bij menig journalist, minister en bij tal van CEO’s en CMO’s in de contactenlijst want ze weten dat Chris altijd paraat is om uitleg en goede raad te geven. Hij kan bogen op een uitgebreid netwerk dat hij steeds positief heeft ingezet om de belangen van merken te verdedigen en om UBA te vertegenwoordigen.

Chris was actief als bestuurder van de World Federation of Advertisers (WFA) en onderhield via deze weg goede en vruchtbare contacten met de merkenassociaties in het buitenland. Hij observeerde goed, liet zich in het buitenland inspireren en implementeerde de ideeën op een excellente wijze in België.  Zo maakte hij UBA groot en werd hij wereldwijd uitgenodigd om zijn succes stories te delen.

Luc Suykens neemt fakkel over vanaf 1 april 2021

Maar Chris verlaat UBA niet zonder ervoor te zorgen dat de vereniging in goede handen is.
Luc Suykens, nog tot 31 maart Harley Procter Brand Vice-President Procter & Gamble France – Belgium - Netherlands en Vice-Voorzitter van UBA, zal vanaf 1 april 2021 de externe en strategische rol bij UBA van Chris overnemen. Alle kennis en het rijke netwerk dat Luc meebrengt, zullen opnieuw een enorme boost aan de vereniging geven.

LucSuykens_Landscape_lightblue.jpg

Philippe Wallez, Voorzitter van UBA/ Managing Director ING: Het was een plezier om al die tijd met Chris van Roey samen te werken. Chris heeft er niet alleen voor gezorgd dat UBA uitgegroeid is tot een van de meest efficiënte professionele organisaties in België, maar zijn inzet en enthousiasme hebben het bovendien mogelijk gemaakt om dit samen met een klein en geëngageerd team te verwezenlijken. De bijdrage van Chris voor het ecosysteem van merken is aanzienlijk en het leiderschap van Chris zal nog vele jaren een impact hebben op UBA als organisatie. Ik wens hem en zijn familie het allerbeste voor de komende jaren en gun hem van harte nog veel aangename verrassingen!

Chris Van Roey, CEO UBA: “Ik heb de opdracht bij UBA met volle overtuiging, inzet en plezier vervuld. Dankzij een goede omkadering van het bestuur en dankzij de inzet van de UBA team members hebben we een mooi parcours kunnen lopen. Ik ben fier op wat we samen gerealiseerd hebben. UBA is in deze periode enorm geëvolueerd, zowel kwalitatief als kwantitatief.
Daarnaast is UBA klaar voor de toekomst: een duidelijke strategie, een uitgebreid en competent team, performante tools en dat alles op een financieel gezonde basis. Het UBA 3.0 plan -met de uitbreiding van de vereniging naar andere stakeholders- is ondertussen uitgewerkt en is een perfecte startbasis voor een verdere evolutie van UBA. Dit is voor mij het ideale moment om de fakkel over te dragen aan een nieuw en sterk management dat UBA in een volgende stroomversnelling en merken verder kan brengen, veel verder.”

Luc Suykens, Harley Procter Brand Vice-President Procter & Gamble France, Belgium, Netherlands en Vice-Voorzitter van UBA: “Als merkenbouwer bij P&G heb ik ervaren hoe UBA onder de leiding van Chris Van Roey de ledenwaarde sterk heeft doen groeien, zowel in de diepte van de uitwerking als in de breedte. Chris heeft een echte turnaround gerealiseerd bij UBA. Ook op internationaal vlak heb ik vastgesteld dat UBA als sterke National Association een voorbeeld is voor andere landen. Als Vice-Voorzitter van UBA was ik de voorbije jaren nauw betrokken bij het uitbouwen van het huidig strategisch plan van UBA. Ik kijk ernaar uit hier verder op te werken samen met het sterke team dat Chris heeft uitgebouwd.”