De Prosumers van Havas delen een 'meaningful' visie over sport

sport.jpg

Havas ondervraagt sinds 2005 op regelmatige basis de ‘Prosumers’ – die invloedrijke consumenten die tussen 20 en 30% van de bevolking op elke markt vertegenwoordigen.

Het bureau voerde zijn nieuwe Prosumer studie ‘Sports Forward’ in het begin van dit jaar bij deze doelgroep, en meer bepaald bij 12.500 volwassenen uit 28 landen. Ze heeft als doel om beter de rol van sport te begrijpen, zowel op individueel als maatschappelijk vlak en daarnaast de evoluties te analyseren wat betreft de digitalisering van deze industrie die volgens Havas 614 miljard dollar waard is in 2022.

Uit de studie blijkt dat sport meer dan een hobby is: ze draagt zowel bij aan de fysieke conditie als de volksgezondheid, ze voegt waarden en vaardigheden toe die essentieel zijn in het dagelijkse leven en ze blijkt tot slot een onmisbaar element te zijn van ons sociale weefsel dat gemeenschappen en naties samenbrengt. 92% van de Prosumers zegt dat sport de kracht heeft om levens te veranderen en nog meer onder hen zijn overtuigd van de deugden van sport voor kinderen – het leren van te werken in teamverband, zelfvertrouwen, veerkracht, doorzettingsvermogen...

Daarnaast blijkt ook dat sport een geopolitiek wapen is: twee derde van de Prosumers vindt dat het succes van ploegen of atleten uit een bepaald land kan helpen om dat land een sterkere plaats op het wereldtoneel te geven; 80% beweert dat sport de vrede tussen naties en individuen bevordert.
 
40% meent dat in de toekomst fans meer zullen bijdragen aan sportverslaggeving dan de professionele media. 80% beweert dat het uitzenden van competities voor vrouwen de beste manier is om de perceptie over vrouwen te veranderen en stereotypes te bestrijden; 61% is overtuigd van de kracht van inclusie in sport.

Wat betreft de verwachte evoluties: meer dan de helft van de Prosumers ziet AI en data als mogelijke hefbomen om de prestaties van atleten te verbeteren en 86% vindt dat het aan sportmerken en sponsors is om te innoveren in deze domeinen.

Het thema e-sport kwam ook aan bod: 53% van de Prosumers is van mening dat sportmerken die met e-sport bezig zijn innovatiever en aantrekkelijker zijn.

Sponsoring & Events