Kantar presenteert zijn Global Business Compass

compass.jpg

De afgelopen maanden peilde Kantar bij ongeveer 4.500 bedrijven in 70 landen, waaronder België, naar de impact van de coronacrisis op hun activiteiten, de maatregelen die ze namen om zich aan te passen en hun plannen om de crisis te boven te komen. Eerste vaststelling: hoewel 80% een negatieve impact bevestigt, vindt 40% dat er ook positieve aspecten aan de crisis verbonden waren, zoals de keuze voor een andere koers of investeringen in marketing, innovatie en e-commerce.

Globaal, en los van de evidente maatregelen om de kosten te beperken, tekenen zich drie pistes richting heropleving af. Het gaat om bestaande trends die door de crisis opnieuw in de belangstelling kwamen te staan.
 
Wat de bedrijfswerking betreft, verwijst Kantar naar een invraagstelling en een aanpassing van de strategie en de werkwijze, eventueel ook op het vlak van analytica. Verder ziet het bedrijf inzake digitale transformatie een geoptimaliseerde en snellere toegang tot data, e-commerce en een digitalere customer journey. Tot slot noteert het instituut op het vlak van purpose een duidelijk verschil, niet alleen bij de consumenten, maar ook bij de medewerkers en het bedrijf, in combinatie met een efficiënte communicatie.
 
Bij de ondervraagde Belgische bedrijven stelt Kantar vast dat 91% extra maatregelen getroffen heeft op het vlak van hygiëne (versus 79% wereldwijd) en teleworking (99% bij de Belgen versus 89% wereldwijd). Ze hinken wel achterop wat betreft de proactieve heroriëntatie van de strategie (53% vs. 64%), meer bepaald voor de investeringen in e-commerce (54% vs. 70%).
 
“Net zoals bij de evolutieleer komt het er niet op aan de grootste of de sterkste te zijn, maar wel de meest veerkrachtige en de meest flexibele. Bedrijven moeten zich dus aanpassen aan de evoluerende noden van de consumenten en zowel hun merk als hun communicatie in die zin aanpassen, iets wat de sterkste vandaag al doen”, benadrukt Maria Darmi, CEO van Kantar Belgium. “Innovatie, marketing en e-commerce zijn in dat verband essentiële en krachtige tools.”
 
In dat kader doet Kantar twee opvallende vaststellingen. Terwijl 90% van de bedrijven nieuwe veranderingen van het aankoopgedrag verwacht, overweegt 48% hun uitgaven aan analyse en inzicht  betreffende die gedragsevoluties te beperken. 95% verwacht dat de online uitgaven zullen blijven stijgen, maar slechts 54% is van plan de huidige mogelijkheden inzake e-commerce uit te breiden.
 
Tot slot noteert Kantar dat de klassieke trend om eerst te knippen in de marketing- en communicatiebudgetten (respectievelijk -36,7% en -39,3%) enigszins tegenstrijdig lijkt, aangezien 85% van alle consumenten het belangrijk acht producten te kopen van merken die de nadruk leggen op de aspecten die ze belangrijk vinden. “Deze evolutie toont hoe belangrijk purpose is voor de bedrijven en hoe noodzakelijk om erover te communiceren”, aldus de auteurs van het verslag.
 
Meer details hier.

Documenten