Corporate wellbeing: 9 suggesties voor leidinggevenden

Corporate wellbeing_iStock-1273869732.jpg

Het boek « Collega in hoofd en hart » toont hoe u uw  verantwoordelijkheid als leidinggevende kan opnemen en kan bijdragen tot een warme en dynamische omgeving waar medewerkers echt betrokken zijn, met betere resultaten als rechtstreeks gevolg.

De auteurs, Geert Serneels en Marc Vande Gucht, hebben een ruim palet aan “best practices” kunnen observeren, waaruit ze 9 suggesties voor leidinggevenden distilleren:

1.Ga voor een people manager in je bedrijf
People management is een baan op zich én de corebusiness van een leidinggevende. Mensen aansturen, coachen, laten groeien … doe je er niet zomaar even bij. Het is een volwaardige baan op zich, los te staan van het uitoefenen van operationele activiteiten.

2.Coach situationeel
De manager moet als coach in staat zijn continu “maatwerk” te leveren, aangepast aan de verschillende attitudes die op de werkvloer aanwezig zijn. Basisvereisten zijn bijgevolg: ken je werkelijk wat de medewerker boeit, hoe groot de betrokkenheid is? En ken je daarnaast, als mentor, de vaardigheden van je team? Coaching dient te gebeuren en aangepast te zijn aan de mate van betrokkenheid enerzijds, gecombineerd met de competenties. Wetend dat 4 hoofdtypes van medewerkers bestaan: starters, ambassadeurs, experts en tenslotte risk en rescue medewerkers.

3.Maak het verschil met je mindset en attitude
Hanteer als coach het FRIGO principe. Feiten: worden die helder benoemd? Reactie: hoe reageer je als coach op variërend gedrag? Impact: geef je meteen ook de impact aan van gedrag op team, klant, omgeving.. Gevoel: wees authentiek en als iets moeilijk aan te brengen valt is er niets mis mee om dat ook te zeggen. Zeg bijgevolg vooral wat je denkt! Oplossing: aanvaard als leidinggevende geen problemen, maar stimuleer het aanreiken van oplossingen.

4.Creëer een waarderingscultuur
Inbreng en oplossingen door medewerkers laten ontstaan,  verhoogt autonomie, betrokkenheid en competentie. Snel en veelvuldig overleg, altijd feedback geven, samen met teamleden bouwen aan oplossingen: het realiseert wonderen.

5.Denk aan de mens achter je medewerker(h2h)
Een leidinggevende dient empathisch te zijn en in staat de eigen aanpak grondig te kennen én die telkens opnieuw te vertalen en aan te passen aan de denkstijl van medewerkers. Moet er nog gezegd worden dat coachen een voltijdse activiteit is?

6.”Work smarter, not harder”
Leren we medewerkers prioriteiten van zaken in de marge, altijd opnieuw? First things first. Verschil leren maken tussen belangrijk of niet, dringend of niet. En dat koppelen aan een goed time management.

7.Verbeter je interne communicatie
Elke manager dient een kampioen te zijn in duidelijke, snelle communicatie. Met het “why-principe” als management reflex: start van uit de missie. Zeg niet wat medewerkers moeten doen, focus op het waarom van iets en laat oplossingen ontstaan. Dat is een nooit eindigend communicatieproces. Laat medewerkers bijgevolg vrij om de aanpak en invulling zelf te bepalen. Er ontstaat een nooit geziene dynamiek en ontplooiing van medewerkers.

8.Geef leiding in crisistijden
Wie iemand echt is manifesteert zich vooral in crisistijden. Dat geldt zowel voor de leidinggevende als voor de manager. Blijven we als coach de zintuigen op scherp hebben, ook al hebben medewerkers het, door vele variabelen, zeer moeilijk. De rol van klankbord, toeverlaat in stormweer, ja, zelfs een beetje rots in de branding … het is de plicht van de leidinggevende. In moeilijke omstandigheden komen de 3 rollen van de leidinggevende volop aan zet: die van leider, van manager en van coach.

9.Neem een businesscoach
Externe invalshoeken hebben het voordeel dat voorkennis ontbreekt en bijgevolg ook niets een heilig huisje is. Het is mijn ervaring dat externe inbreng vooral hetgeen door jarenlange gewoonte niet meer wordt gezien, plots wel zichtbaar wordt en kan leiden tot hernieuwde dynamiek.

Article_Collega_cover boek.jpeg

Het boek geeft ook aan hoe u als werknemer niet passief aan de zijlijn hoeft te staan, maar zelf stappen kunt ondernemen.

Employer branding