De CSA publiceert een nieuw verslag over de impact van de gezondheidscrisis

crise sanitaire.jpg

De Conseil Supérieur de l’Audiovisuel publiceerde zijn tweede verslag over de impact van de gezondheidscrisis op audiovisuele diensten in Franstalig België voor de periode mei-december 2020. Iets meer dan de helft van de uitgevers nam deel aan de enquête (68 respondenten).

Het rapport bevestigt de economische impact van de crisis op de hele sector, maar met aanzienlijke verschillen volgens de spelers. Aangezien ze minder toegang hebben tot nationale adverteerders en dus niet hebben kunnen profiteren van het herstel aan het einde van het jaar, bleken vooral kleine uitgevers de grootste slachtoffers van de twee lockdowns. Volgens de verklaringen ligt het sectorgemiddelde rond de -20%.
 
Op televisie werden web-tv (-90%) en lokale televisie (-20%) het meest getroffen; de daling van de privézenders wordt geschat op 0% tot 20%; voor radio bedraagt de daling 62% voor de onafhankelijke stations en 25% voor de privézenders. Met betrekking tot de openbare omroep specificeert de CSA dat "de RTBF-televisiekanalen minder werden beïnvloed aangezien hun inkomsten niet uitsluitend afhankelijk zijn van reclame.”
 
Uiteindelijk geeft de CSA aan dat "de daling van de advertentie-inkomsten als gevolg van de gezondheidscrisis voor 25% van de respondenten cashflowproblemen veroorzaakt, waardoor ze gedwongen worden om schulden te maken om hun vaste kosten te dekken". Het verslag herinnert eraan dat "de coronacrisis zich voordoet in een context van ingrijpende veranderingen op de markt op langere termijn, waarbij de traditionele media verzwakt zijn ten opzichte van de GAFA die steeds meer marktaandeel veroveren en mogelijk worden versterkt door het verdwijnen van lokale spelers.”
 
Het rapport kijkt ook naar de financiële steun die tot nu toe werd toegekend. Sinds het begin van de crisis werd 2,99 miljoen euro toegekend aan de Franstalige mediasector, waarvan 25% voor televisie, 23% voor radio en 52% voor de geschreven pers.
 
De studie is hier beschikbaar:

Documenten

Media Research & Insights Brand Strategy