Direct marketing per telefoon streng gereglementeerd

DNCM.jpg

Elke Belgische telefoonabonnee, zowel consument als onderneming, kan te kennen geven dat hij niet per telefoon wil benaderd worden voor direct marketing acties. Organisaties zijn wettelijk verplicht om zich daaraan te houden. Bij eventuele inbreuk zijn er strenge sancties voorzien.

Indien een telefoonabonnee niet telefonisch gecontacteerd wil worden voor direct marketing acties, dan kan hij zijn telefoonnummer(s) registreren op de bel-me-niet-meer lijst. Deze lijst wordt beheerd door de vzw "Do Not Call Me" (afgekort DNCM), een vereniging waar UBA sinds de oprichting een bestuurdersfunctie vervult. DNCM vzw werd via Koninklijk Besluit erkend als officiële beheerder van de lijst. Eenmaal op deze lijst mag het geregistreerde telefoonnummer niet meer gebeld worden om producten of diensten aan te bieden of voor promotionele acties. Dit 'recht op algemeen verzet' kan gepaard gaan met een 'specifieke toestemming' waarbij de abonnee nadien uitdrukkelijk laat weten dat hij aan een specifiek bedrijf of organisatie wel de toestemming geeft om gebeld te worden.

Direct marketing is een ruim begrip en gaat verder dan 'reclame'. Het gaat zowel over prospectie als over commerciële acties van ondernemingen naar hun klanten. Maar ook niet-commerciële boodschappen vallen onder het begrip.

Wanneer een adverteerder een telemarketing campagne wil opstarten, moet hij eerst een licentie aanschaffen voor de bel-me-niet-meer lijst bij de DNCM vzw. Dit geldt ook voor de service provider die in opdracht van een adverteerder een bel-actie uitvoert. Voor een maandelijkse licentie bedraagt het adverteerders-tarief 99€. Voor een jaarlijkse licentie varieert dit van 950€ tot 2.750€, naargelang de grootte van het bedrijf. De telefoonnummers die de adverteerder wenst op te bellen mogen niet op deze lijst voorkomen (tenzij er na de registratiedatum op de lijst een specifieke toestemming door de adverteerder is verkregen).

Worden deze nummers toch gebruikt, dan kan de abonnee klacht neerleggen bij het meldpunt van de FOD Economie. De Algemene Directie Economische Inspectie voert ook zelf controles uit. Adverteerders en service providers moet steeds kunnen aantonen dat de bel-me-niet-meer lijst geraadpleegd en toegepast is. Bij inbreuk voorziet het Wetboek van economisch recht strafrechtelijke geldboetes die met de opdecimen kunnen oplopen tot 80.000€.

Een maandelijkse of jaarlijkse licentie voor de bel-me-niet-meer lijst kan online besteld worden bij de vzw DNCM (https://www.dncm.be). 

De guidelines 'Direct marketing per telefoon' van de FOD Economie kan u hieronder downloaden. 

Documenten

E-commerce & Sales