Growth hacking: een mindset die matcht met de context van vandaag

Growth-Hacking-V2.jpg

De huidige context is er een van constante verandering. Om bij te blijven met de veranderingsgolven moest u als bedrijf gisteren al bezig zijn met wat er morgen op u afkomt. Hoe blijft u zich in zo'n context aanpassen op een agile manier? De gewoontes van consumenten veranderen, er ontstaan nieuwe technologieën en bedrijven breken zonder de minste aarzeling de markt open. Uitdagingen bij de vleet dus. En Covid heeft die trend alleen maar versneld. In dergelijke omstandigheden is uzelf heruitvinden veel meer dan een uitdaging: het is een must voor elk bedrijf. Growth hacking op basis van experimenten is een motor voor disruptie die gericht is op groei. Het is de mindset die u nodig hebt om verandering niet langer te zien als een kracht die de ontwikkeling van uw bedrijf tegenwerkt, maar als een bondgenoot.

Een onmisbare mindset in woelige tijden

In een vorig artikel legden we al de methodologische principes van growth hacking in detail uit. Growth hacking is inderdaad een methodologie. Maar boven alles is het een mindset. De methodologie is gebaseerd op analyse, ideeën creëren, prioriteiten stellen en testen, om zo de beste hefbomen voor groei te leren kennen. Samengevat is de methodologie een instrument dat u helpt om growth hacking op een optimale manier toe te passen. Maar een instrument is maar zo sterk als de vastbeslotenheid van degene die het gebruikt. Dat is wat we bedoelen met 'de juiste mindset hebben'.

Wanneer u vanuit die mindset werkt, bent u constant aan het experimenteren op basis van gemeten resultaten. Dat staat in schril contrast met de klassieke aanpak, waarbij men uitgaat van een lang creatieproces zonder aanpassingen. Die klassieke manier werd lang beschouwd als de logische manier van werken, maar in de context van vandaag werkt die aanpak niet meer. Daar is de wereld te grillig voor geworden. Constant blijven experimenteren is een manier om uzelf permanent in vraag te stellen en te blijven vechten tegen stilstand. In een bedrijf is dat een must.

Een tweede belangrijke kracht van growth hacking is dat het onlosmakelijk verbonden is met teamwerk: iedereen gooit zijn ideeën in de groep om samen tot een experiment te komen. Op die manier wordt growth hacking een voedingsbodem voor creativiteit en vormt creativiteit vervolgens het fundament van een bedrijf dat wil innoveren en de uitdagingen aangaan die zijn pad kruisen.

Hoe kunt u growth hacking gebruiken in uw bedrijf?

GrowthHackingPiramid.png

De Growth hacking mindset Pyramid is een model dat we op basis van onze eigen ervaring hebben ontwikkeld. Het bestaat uit 3 onderdelen: de startvoorwaarden, het kader en het resultaat. Elk onderdeel dient als basis voor het volgende. De bedoeling is om tot een harmonieus geheel te komen waarmee elk bedrijf niet alleen kan anticiperen op verandering, maar de verandering ook zelf kan aandrijven. De outside-in vision, de top van de piramide, is een visie die het spectrum van het bedrijf overstijgt om zo verandering te verankeren in zijn DNA.

De eerste fase om tot een transitie richting growth hacking te komen, is opleiding. Deelnemen aan webinars, artikels lezen, video's bekijken... het zijn de eerste stappen die u moet zetten om vertrouwen te krijgen en deze methodologie te durven gebruiken.

Vervolgens heeft growth hacking nood aan een vruchtbare bodem om te kunnen openbloeien. Dat vereist een omgeving die zich leent tot samenwerken. Communicatie, ideeën delen en teamwerk zijn daarbij onmisbaar. U moet de silo's doorbreken en inzetten op kennis delen.

Ten derde moeten de teamleden ook kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke steun van hun management zodat experimenten niet worden afgestraft maar juist worden aangemoedigd.

Ten slotte moet u doorgaan met uw digitale transformatie. Een duidelijk beeld over uw data is immers cruciaal om een experiment al dan niet te kunnen staven.

Als u al deze ingrediënten bij elkaar brengt, kan growth hacking zich echt ontwikkelen. U moet dus teams samenstellen met de juiste profielen in functie van de noden van het project. Sommige bedrijven delen hun teams in per product, andere per stap in de funnel. Alles hangt af van de omvang van het bedrijf en van de aandachtspunten. U kunt het beste een projectleider aanduiden zodat het team één aanspreekpunt heeft. Die persoon moet bovendien een aangepaste leiderschapsstijl hanteren. Concreet: een stijl die zich leent tot experimenteren met de bedrijfsdoelstellingen als leidraad. Ten slotte moet u gewoontes, processen en tools om de resultaten op te volgen vastleggen en moet u brainstormen en experimenteren.

Als al die elementen op elkaar zijn afgestemd, wordt trial and error meer dan een concept: het wordt een bedrijfsfilosofie. De medewerkers van het bedrijf hebben dan een kader dat vertrouwen schept en hen aanzet tot experimenteren. In die fase wordt verandering een drijvende kracht richting groei.

Samengevat

Als u werkt volgens de principes van growth hacking, leert u sneller en vindt u betere hefbomen voor groei. Daardoor genereert u sneller impact en leert u uzelf heruit te vinden.

Het is een groepsproces waarbij alle competenties naast elkaar worden gelegd en u bij elk teamlid het beste naar boven haalt. Zo komt u niet alleen tot betere resultaten, maar kan iedereen zich ook individueel ontwikkelen binnen het team. Laat het experimenteren dus maar beginnen!

Data & Technology