GARM: eerste rapport over content op globale digitale platvormen

rapport.jpg

Geen enkel merk wil geassocieerd worden met haatdragende taal, extreem geweld of pedofilie. Dit is niet evident wanneer men adverteert op een wereldwijd digitaal platform zoals Facebook, YouTube of Twitter.Tijdens het Cannes festival in 2019, werd door de World Federation of Advertisers (WFA) het initiatief genomen om op deze platformen een verantwoorde media-omgeving te creëren.

Hierdoor ontstond de Global Alliance for Responsible Media (GARM), die werd opgericht door media, adverteerders en agentschappen. Deze actoren willen er samenwerken met giganten zoals Facebook, Youtube, Twitter en andere digitale platformen om tot een gemeenschappelijke agenda te komen die zou leiden tot meer verantwoorde media.

Vooreerst werd er gewerkt op een gemeenschappelijke definitie van “verantwoorde media”. Deze definities werden op wereldwijd niveau bepaald en zijn de basis voor een goede rapportering. Contexten en boodschappen die niet getolereerd worden moeten meteen duidelijk zijn. Media die handelen op wereldwijde schaal hebben nood aan een gemeenschappelijke richtlijn van adverteerders. Op die manier kunnen ze eenduidige en gestandaardiseerde regels hanteren over alle landen en talen heen.

Daarnaast wordt gecontroleerd in welke mate de internationale giganten ook effectief voldoen aan de definities van deze standaarden. Tijdens de Global Marketing Week, die de WFA organiseert, is het eerste wereldwijde GARM-rapport uitgekomen. Hierin wordt opgenomen in welke mate elke speler de spelregels naleeft. Elk internationaal platform publiceert hierbij de data met zijn resultaten. Een onafhankelijke bron zal deze data valideren.

Tot slot verwachten we in het najaar hoe adverteerders kunnen controleren in welke context hun advertenties verschijnen op de platformen. Het is niet omdat de inhoud conform is met het platform, dat een merk er ook bij wil adverteren. Denk bijvoorbeeld aan politieke boodschappen, die op zichzelf geen kwaad kunnen, maar die je als adverteer liever vermijdt. In het najaar komt daarover meer duidelijkheid.

YouTube (Google) organiseert op 1 juni een seminarie voor Noord-Europa, waarbij ze meer uitleg geven over hoe GARM bij hen wordt uitgevoerd. Ze geven ook aan hoe het uitsluiten van bepaalde inhoud kan leiden tot het bereiken van minder diverse doelgroepen. De komende maanden horen we ook meer van Facebook. 

Naast het GARM initiatief i.s.m. de internationale digitale platformen, blijven WE MEDIA en UBA verder werken aan een transparant en kwalitatief digitaal ecosysteem door het Digital Ad Trust kwaliteitslabel voor display en video verder uit te breiden.

Zoals altijd, blijft mediaplanning een combinatie van cijfers en gezond verstand.

Brand Safety on YouTube

Date: June 1st, 2021; Time: 16:00-17:00 Place: Online Google Meet. Link to the meeting will be sent out closer to the event. Please sign up using this link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLmAjgQfuXjjm0g6sC2TBcBLwtOVh1p-IckfGg8-Wzls5VYQ/viewform

Media