Vier trends binnen Fast Moving Consumer Goods

istock-891600956.jpg

Tijdens de Expert Community Research Panels op 29 september kwamen NielsenIQ (retailpanel), GfK (consumerpanel)en Cake (geanonimiserde financiële bankgegevens) ons weer nieuwe inzichten verschaffen over de trends en ontwikkelingen in hun paneldata. In de verschillende presentaties kwamen een aantal zaken terug.

1. COVID impact op Fast Moving Consumer Goods in 2021
De ongekende groeicijfers voor FMCG in 2020 vallen in 2021 terug en bereiken in comparatief met dezelfde periodes vorig jaar nu negatieve cijfers rond de -4,5%. Op MAT P8 ligt dit nog op een licht positieve +2.1%. NielsenIQ verwacht om eind 2021 op een negatieve sales evolutie van -1,3% in waarde voor de totale FMCG te eindigen. Ook voor 2022 ziet NielsenIQ een lichte inkrimping van de markt in waarde (-1,2%) voornamelijk gedreven door een daling in volume (-4%).

2. Sterke stijging online aankopen van Fast Moving Consumer Goods
Vorig jaar kregen de aankopen online van FMCG een grote boost onder impuls van COVID. Lockdowns en inperking van het aantal winkels dat bezocht werd gaf online aankopen ook voor FMCG-producten de wind in de zeilen. Deze online aankopen bleven ook dit jaar verder groeien, en dan met name voor Click&Collect (GfK: +81% MAT August21) en Maaltijdboxen (GfK: +54% MAT August21). Home delivery daarentegen kende dit jaar een terugval in de groeicijfers (GfK: -15% MAT August21). GfK ziet daarenboven dat de penetratiegraad van FMCG online aankopen het laatste half jaar stabiliseert rond 23% van de bevolking.

3. Homebody Economy
Zowel NielsenIQ als GfK merkten tijdens de crisis een sterke impact van de “Homebody Economy” op de verkoopcijfers in FMCG. Deze trend blijft zich voortzetten, terwijl voorraadopbouw afneemt en on-the-go weer aantrekt. De thuiswerkende consument zoekt producten om het home-office leven op te fleuren. Koffiepods en -pads zijn een voorbeeld, maar ook de aankoop van versbereide maaltijden ter vervanging van de kantinemaaltijd kennen mooie groeicijfers.

4. Private Label onder druk
De gekende boutade dat na elke crisis, de verkoop van Private Labels een sprong voorwaarts neemt lijkt met de COVID-crisis niet langer te kloppen. Zowel vorig jaar alsook dit jaar vertoont de Private Label valueshare op de totale FMCG-markt telkens een lichte daling t.o.v. het niveau van 2019. Volgens GfK zijn er verschillende oorzaken die helpen verklaren waarom deze crisis anders is dan de vorige. O.a. de shift van FMCG-aankoop naar online, de voorkeur voor nabije supermarkten en de aankoopdrivers voor PL verklaren deels de terugval van de valueshare van PL op de FMCG-markt.

Daarnaast waren er specifiek voor NielsenIQ ook nog een aantal “technische” items in verband met de wijziging in universum met de integratie van Aldi en Jumbo in census data, de voorstelling van een nieuw E-Com project en een status update over de marktaandelen in Fresh.

Deze herfstsessie van de Expert Community Panels was wederom zeer leerrijk met nieuwe inzichten waarmee we onze plannen voor 2022 kunnen verrijken. Benieuwd naar de inhoud van de lentesessie 2022 ? Hou de UBA kalender in de gaten voor de volgende sessie.

door: Jeroen Inghels, Melitta. Co-Voorzitter van de Expert Community Research Panels 

De verschillende presentaties kunt u hieronder downloaden


Documenten

Research & Insights E-commerce & Sales