Reactie van de WFA op de oproep van Europa om targeted advertising te bannen

target-advertising-Europe.jpg

De WFA (World Federation of Advertisers) bevestigt dat de CEO's van een groot aantal grote adverteerders gisteren een brief van een groep Europese Parlementsleden ontvingen met de vraag om te stoppen met targeted advertising op basis van persoonsgegevens.

De WFA en haar leden erkennen de bekommernissen die spelen en die veel stof deden opwaaien bij onze leden. Als merken zijn we er altijd hevige voorstander van geweest om de consumenten zinvolle transparantie, keuzevrijheid en controle te bieden over hoe hun data gebruikt worden.

We geven ook grif toe dat zelfregulering alleen faalt wanneer we een aantal tekortkomingen van de markt voor digitale reclame willen wegwerken. Die tekortkomingen verhinderen ons om betere marketeers te worden, vormen een gevaar voor het imago van bedrijven en, vooral, ze kunnen de maatschappij schade berokkenen.

Om die uitdagingen het hoofd te bieden, is een combinatie van benaderingen nodig, met zelfregulering, zoals de Global Alliance for Responsible Media (GARM) – een initiatief van merken dat geen geld meer wil verdienen aan schadelijke reclame – in combinatie met strikte en proportionele wettelijke bepalingen.

In dat opzicht is de WFA dankbaar voor de inspanningen van de Brusselse beleidsmakers die een wet inzake digitale diensten en een wet inzake digitale markten goedkeurden om het ecosysteem voor digitale reclame te verbeteren. Wij van onze kant blijven ons volledig inzetten om alle Europese Parlementsleden actief te betrekken bij de uitbouw van een digitaal ecosysteem waar iedereen zich in kan vinden.

Voor een volledig standpunt over waarom het tijd is om de markt voor digitale reclame te regulariseren, klik door naar Ad Age en lees het artikel van Stephan Loerke, CEO van de WFA.

Data & Technology Brand Strategy