Postcorona: ACC, Event Confederation en UBA stellen betere afspraken voor

live .jpg

Nu het aantal live events opnieuw toeneemt, vaardigen het Expert Center Event Marketing van ACC, met ondersteuning van Event Confederation en UBA een aantal richtlijnen uitvaardigt om die op een ordentelijke manier te organiseren.

Opdrachtgevers moeten rekening houden met langere leadtimes en wijzigingen in hun plannen, ten gevolge van supply chain issues en nijpende tekorten aan materialen.

Ze zouden beste ook extra reserve voorzien qua planning, aangezien er een groot tekort is inzake venues.

Daarom worden de eventorganisatoren ook gevraagd om hun opties tijdig te lichten, zodat de venues opnieuw beschikbaar worden.

Tot slot vragen de verenigingen de organisatoren om het aantal bureaus dat ze voor pitches uitnodigen te beperken, gezien het nijpende tekort aan personeeel in de eventindustrie en om hun facturen tijdig te betalen, teneinde liquiditeitsproblemen bij hun leveranciers te voorkomen.