Vertrouwen is belangrijker dan ooit

womanBillboardOOH.jpg

Vertrouwen is vandaag de grootste prioriteit van elke marketeer. Slechts 34% van de consumenten zegt dat ze de merken die ze gebruiken wel degelijk vertrouwen, terwijl 81% zegt dat merkvertrouwen een beslissende factor is in hun aankoop. Zo melden JCDecaux en Clear Channel in een gezamenlijk onderzoek bij meer dan 1000 respondenten in het Verenigd Koninkrijk. Reclamemakers voelen hier intuïtief al een opportuniteit om de vertrouwenskloof te dichten in de nasleep van een pandemie dat het vertrouwen heeft beschadigd. 

De samenwerking tussen de 2 grootste affichage-exploitanten van het land onderzoekt hoe belangrijk het is om de consument te converteren tot een trouwe klant door middel van betrouwbare informatie. Deze info zal zo leiden tot een positieve merkoverweging (zgn. brand consideration).

Het onderzoek heeft een duidelijke band blootgelegd tussen merkvertrouwen en merkoverweging. Deze correlatie is uiteraard positief : hoe hoger het merkvertrouwen, hoe beter de merkoverweging. Out of Home kan als enige medium, vergeleken met tv, nieuwsmedia en sociale media, de hoogste correlatie voorleggen tussen deze 2 variabelen :

trust in claim
Bron: Jcdecaux.co.uk

We mogen stellen op basis van bovenstaande cijfers dat voornamelijk Out Of Home, het beste kanaal is voor het verstrekken van geloofwaardige informatie of claims. Deze evidentie werd uitstekend samengevat:

"You can't tell lies in public" - Justin Gibbons, auteur P² + C = 5

Er werd in het onderzoek ook gekeken naar een andere variabele: merkbetrokkenheid (zgn. Brand engagement).  Ook hier kon men een positief verband afleiden tussen vertrouwen en merkbetrokkenheid voor verschillende sectoren. Deze betrokkenheid werd aanzienlijk bevorderd wanneer het merk betrouwbaar werd geacht. Consumenten zijn 30% meer geneigd zich te engageren met merken in luxegoederen en auto's die ze vertrouwen, en 24% meer wanneer het gaat om merken in de reissector.

Verder toonde het onderzoek ook aan dat OOH in het algemeen beschouwd wordt als een ethisch medium. Respondenten van het onderzoek gaven aan dat OOH het minst waarschijnlijk is de publieke mening te beïnvloeden, waarbij 9 op de 10 het ermee eens was dat het medium niet verdacht of opdringerig is.

De volledige studie wordt in detail uit de doeken gedaan in een webinar georganiseerd door JCDecaux. Deze kan u hier bekijken.

Media