Fair-Play geldt ook voor adverteerders tijdens Olympische spelen van Peking 2022

Olympische spelen - rechten adverteerders

De Olympische winterspelen Spelen staan in Peking gaan dit jaar door van 4 tot en met 20 februari. Fair-Play wordt hoog in het vaandel gedragen voor de atleten, maar ook adverteerders en creatieve agentschappen moeten zich aan de regels houden in het kader van hun commerciële communicatiecampagnes. Tijd dus voor een korte opfrissing.

Zowel het International Olympic Committee (IOC) als het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) zijn ‘privately funded’ vzw’s. Dankzij de TV-rechten en mondiale partnerships kan het IOC de universaliteits- en solidariteitsprincipes van de Olympische Beweging waarborgen. Meer dan de helft van de inkomsten van het BOIC komen uit lokale en commerciële partnerships. Dankzij de steun van Lotto, Belfius, Delhaize, Matexi, Toyota en vele andere partners is het BOIC in staat om zijn missie uit te voeren: de top van de Belgische atleten in optimale omstandigheden voorbereiden en uitsturen naar de Spelen.

De Olympische Spelen zijn dan ook een cruciale periode waarbij de rechten van de Olympische partners maximaal worden beschermd. In ruil voor hun steun krijgen zij de exclusieve toestemming om hun imago te koppelen aan de Olympische spelen en Team Belgium.

De Olympische eigendommen

Het IOC - titularis van talrijke auteursrechten en wereldwijde geregistreerde merken – is als enige bevoegd om zijn rechten in licentie te geven aan derden.

Enkel en alleen het IOC en derden die over een licentie beschikken, hebben het exclusieve recht om de Olympische eigendommen te gebruiken. Ieder ander gebruik van de Olympische eigendommen door derden zonder toestemming is daarom verboden.

Onder « Olympische eigendommen » worden niet alleen de olympische ringen verstaan, maar ook de vlag, de slagzin, de hymne, de identificaties, de vlam, elk muzikaal of audiovisueel werk, elke creatie en elk object dat in het kader van de Olympische Spelen in opdracht van het IOC, de nationale olympische comités of de Organisatiecomités wordt gemaakt.

Benamingen en logo’s maken hiervan eveneens deel uit: het IOC beschikt op heden over zo’n 200-tal benamingen en logo’s die geregistreerd zijn als merk, waaronder « Being 2022 ». Dit betekent dat deze merken enkel mogen worden gebruikt door het IOC, en zij die hiervoor een uitdrukkelijke toestemming hebben.

Persoonlijkheidsrechten van de atleten

Naast de Olympische eigendommen, dient eveneens rekening te worden gehouden met de persoonlijkheidsrechten van de betrokken atleten, dus ook geen boodschap van felicitaties voor de atheleten.

Brand Strategy