UBA Trends Day : Trends in Sustainability. Becoming Net Positive?

PaulPolman_banner.jpg

Paul Paulman ziet dat de megatrends - de groene economie, meer diversiteit en inclusie…  - opwindende nieuwe kansen bieden om de wereld te ‘genezen’. Dat je winst kunt maken door de problemen van de wereld op te lossen, toont hij aan met de belangrijkste lessen van Unilever en andere pionierende bedrijven. 

Doemdenkers worden elke dag op hun wenken bediend: een op hol geslagen klimaat, ongebreidelde ongelijkheid, pandemieën, krimpende biodiversiteit, druk op onze grondstoffen… Ingrijpende veranderingen verwoesten de wereld terwijl we erbij staan en kosten handenvol geld. Wie zal ons redden? Het bedrijfsleven! Paul Polman bracht bij Unilever zijn overtuiging dat ondernemingen ‘netto positief’ kunnen zijn (lees: meer geven aan de wereld dan ze nemen) in de praktijk. Hij weet dus waarover hij het heeft als hij zegt dat wanhoop geen antwoord is op die grote uitdagingen.

Wie is Paul Polman (NL), Business leader, campaigner and co-author of “Net Positive" ?

Als CEO van Unilever (2009-2019) introduceerde Paul Polman het Sustainable Living Plan – een ambitieus plan waarmee het bedrijf én de omzet wil verdubbelen én tegelijkertijd de ecologische voetafdruk wil verminderen. Het typeert de Nederlandse topondernemer ten voeten uit. Paul is grote pleitbezorger van het idee dat het bedrijfsleven het goede moet nastreven, onder meer door zo snel mogelijk ongelijkheid en klimaatverandering aan te pakken. Zelf droeg hij zijn steentje bij door als lid van het High-Level Panel van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties mee te werken aan de ontwikkeling van de SDG’s (de sustainable development goals). Hij is – naast vele andere functies – voorzitter van IMAGINE, een sociale onderneming die werkt aan systeemverandering. Zopas verscheen zijn boek "Net Positive: how courageous companies thrive by giving more than they take". 

Bent u ook benieuwd naar wat Paul Polman zal brengen. Schrijf u dan nu in voor de UBA Trends Day op 17 maart. Elke deelnemer krijgt het nieuwe boek van Paul Polman ‘Net Positive’ cadeau. Volgens de Financial Times, Best Business Book of the Year 2021!

Brand Strategy Sustainability