Sylvie Vandevelde, itsme®, wordt vice-voorzitter van de Expert Community Data & Technology.

sylvie-vandevelde.jpg

Als Chief Marketing Officer van itsme® zet Sylvie zich voortdurend in om het merk steviger in de markt te zetten en het belang van de digitale identiteit te bevorderen. Daarnaast trekt ze volop de kaart van digitale inclusie.

Na enkele passages in communicatiebureaus ging Sylvie Vandevelde zonder aarzelen de uitdaging aan die het jonge bedrijf Itsme Belgian Mobile ID haar met zijn unieke en disruptieve identificatie- en authenticatieapp itsme® voorschotelde.

De digitale identiteit en het gebruik van digitale gegevens zijn tegenwoordig zo belangrijk dat ze er een professionele drijfveer in heeft gevonden.

Digitale inclusie

Sylvie dient ook een hoger maatschappelijk doel met haar streven naar digitale inclusie. "Digitale inclusie betekent zoveel als ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die online staat. Een applicatie zoals itsme® werkt drempelverlagend. We hebben ook samenwerkingen lopen om het digitale leven van bepaalde personen te vereenvoudigen."

Bij UBA leeft de overtuiging dat we, door de kloof te verkleinen tussen enerzijds de mens en anderzijds digitale gegevens en technologieën en die hele dynamiek errond, een frisse wind kunnen doen waaien door de Expert Community Data & Technology.

Data & Technology