Merken & Sustainabilty: Member case Matexi

Screenshot 2022-06-09 at 15.46.22.png

In deze reeks rond Environmental Sustainability laten we onze leden aan het woord. Wat zijn hun ambities op dit vlak? Wat realiseren ze concreet? Welke tips geven ze mee? We stelden enkele vragen over de aanpak van Matexi aan Marie-Ann De Wilde, Marketing Manager

Waar staat Matexi voor en waar staan jullie op vlak van duurzaamheid?
Een warme thuis in een fijne en gezonde buurt. Een woonbuurt waar water en groen centraal staan, waar de omgeving autoluw is en de prijs van de energiefactuur laag is. Een droom? Duurzame woonbuurten realiseren, daar zetten we binnen Matexi iedere dag op in. Maar het gaat ook verder dan dat, vertelt Marie-Ann De Wilde, Marketing Manager bij Matexi.

Duurzaamheid wordt vaak gelinkt aan duur. Hoewel de prijzen voor bouwmaterialen de voorbije 12 maanden met 20 procent stegen, willen we deze kostenstijgingen niet doorrekenen aan onze kopers. Matexi probeert steeds de marges te beschermen door eerst contracten met leveranciers vast te leggen voor de start van verkoop. We houden vast aan onze waarden: 'Een woord is een woord. De prijs is de prijs'. Als koper weet je bij het ondertekenen van je compromis exact wat je betaalt. Daar houden we aan vast, ook in veranderende tijden. De keuze voor nieuwbouw is de juiste in een zoektocht naar een meer duurzame woning.

Welke acties onderneemt Matexi op vlak van 'environmental impact'?
We kiezen bewust voor een ambitieuze aanpak qua duurzaamheid. We vinden het belangrijk om onze inspanningen te koppelen aan richtlijnen die wereldwijd erkend zijn. Waarom? Om onderbouwde doelstellingen te definiëren die voor iedereen duidelijk zijn; voor onze medewerkers binnen Matexi, maar bovenal voor onze klanten. We creëren immers een woning op maat van hun behoeften en noden, een thuis voor vandaag en voor de toekomst. Duurzaamheid is daar onlosmakend mee verbonden.

Daarom vertrekt onze duurzaamheidsaanpak vanuit de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Als buurtontwikkelaar heeft Matexi impact op maar liefst 10 van de 17 SDG’s.
Dit vertaalden we naar een intern meetinstrument: de Matexi Sustainability Matrix, de leidraad voor een duurzame buurt, een energiezuinige thuis of investering, of het nu om een woning of appartement gaat. We ontwikkelden dit meetinstrument uit 5 basiselementen met daaronder meer dan 60 concrete initiatieven die we inzetten om onze positieve impact op de maatschappij en het milieu te meten en te vergroten.

De 5 basisdrivers binnen Matexi voor een duurzame woonbuurt

 1. Biodiversiteit beschermen en bevorderen
  Bij de ontwikkeling van een woonbuurt is biodiversiteit een bijzonder aandachtspunt. Binnen iedere woonbuurt onderzoekt onze landschapsarchitect hoe we de plaatselijke biodiversiteit kunnen stimuleren en de bestaande flora zoveel mogelijk kunnen behouden en integreren. Naast het behoud en toevoegen van groenzones, bomen en planten, voorzien we vaak ook nestkasten voor vogels of bijenhotels. Want ook die zaken dragen bij tot het groter geheel.
 2. Duurzame constructie: van reconversie, afbraak tot opbouw.
  Duurzaam bouwen betekent de versnippering van het landschap tegengaan, opteren voor de juiste locaties en hier kernversterkend en verdichtend werken. Kiezen voor het herontwikkelen van leegstaande gebouwen, saneren, materialen hergebruiken, verharde terreinen openbreken en deze omvormen tot bruisende plekken die de hele buurt verbeteren. Een mooi voorbeeld van duurzame renovatie binnen Matexi is ’t Groen Kwartier in Antwerpen, De Kazerne in Gent, de herontwikkeling van een oude steenkoolmijn in Cherratte  of de woonbuurt ‘Dony’ in Tienen.
 3. Doordacht energieplan, duurzaam verwarmen.
  De technologische ontwikkelingen op het vlak van verwarming en isolatie gaan razendsnel, de mogelijkheden zijn nog nooit zo divers geweest. Voor iedere woonst en buurt bekijken de energie-experten welke verwarmingstechnologie  - vandaag en in de toekomst - het meest aangewezen is, rekening houdend met de betaalbaarheid. 
 4. Zachte mobiliteit, het hart van de Matexi buurten.
  Groener leven gaat niet zonder duurzame mobiliteit. Een veilige woon- en leefomgeving, met zo min mogelijk doorgaand autoverkeer. Kunnen we de buurt beter ontsluiten door een veilige doorsteek te voorzien voor fietsers en voetgangers, dan leggen we die aan. Fietsroutes, maar ook fietsenstallingen krijgen hun plek en deelmobiliteit voor deelfietsen of deelauto’s wordt gestimuleerdDit komt de bewoners ten goede, maar eveneens de omwonenden rondom genieten mee van optimale verbindingen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe voetgangers- en fietserbrug binnen 4 Fonteinen, binnenkort geraak je moeiteloos van de ene oever naar de andere in Vilvoorde.
 5. Maximaal waterhergebruik
  Water van goede kwaliteit is essentieel. Binnen onze woonbuurten wordt zoveel mogelijk ingezet op behoud en hergebruik van water. We denken hierbij aan waterbesparende kranen of douches, toiletten of wasmachines  aangesloten op regenwater. Of het opvangen van regenwater dankzij zogenaamde “wadi’s”. Deze waterbekkens vullen zich bij (hevige) buien en geven langzaam water terug aan de bodem.  Naast de beproefde waterbesparende concepten zet Matexi in op pilootprojecten die het water(her)gebruik optimaal verduurzamen. In Diepenbeek stellen we onder meer het werfwater – water dat vrijkomt door de bouwactiviteit - gratis ter beschikking aan buurtbewoners en lokale landbouwers, zo stroomt het niet zinloos de riool in.

Op welke manier communiceren jullie hierover?
“Hoe zit het in deze woonbuurt qua duurzaamheid?” “Hoe duurzaam is mijn woning voor de toekomst?” “Wat betekent investeren in een nieuwbouw daarna voor mijn energiefactuur?”

Dat dit vandaag zowat de meest gestelde vragen zijn vandaag van potentiele kopers, zal je niet verbazen. De grote voordelen van nieuwbouw richting duurzaamheid en hoe Matexi dat per woonbuurt vertaalt, communiceren we dus uitvoerig binnen de totale marketing- en communicatieflow en via alle kanalen.

We communiceren vanuit een digital first strategie, waarbij de klant altijd centraal staat. Digitaal, dus datagedreven om zo zeer snel de marktnoden en -evoluties te detecteren en hierop te anticiperen. Concreet werken we binnen onze Marketing strategie aan de hand van een customer centric end-to-end-ecosysteem. Dit vertaalt zich in een always on en datagestuurde aanpak om klantenbehoeften te beantwoorden binnen elke stap in de customer journey.

Kan u een tip geven voor brand builders in België rond dit topic?
Wees ambitieus. Vertrek vanuit je bedrijfswaarden. Merk- of bedrijfswaarden die gekend zijn door zowel de interne collega’s als door klanten. Ook in uitdagende tijden stem je je acties af op je waarden, op de klantenbehoeften.

Innoveren doe je altijd vanuit een nood die je detectereert. Wees ambitieus om deze behoefte te bantwoorden en communiceer transparant – wat doen we wel, maar ook wat doen we niet. 

Maak je duurzaamheiddoelstellingen concreet. Kies voor richtlijnen die (h)erkenbaar zijn –Matexi koos als basis voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Vertaal je doelstellingen altijd naar een actieplan en communiceer helder. Zodat iedereen zijn doelstellingen en verantwoordelijkheden kent. Ownership is essentieel. En verder: “Go for it, it’s a team effort!”

We danken Matexi voor deze bijdrage. 
Vond u dit artikel interessant? Bekijk ook onze eerder gepubliceerde artikels of doe beroep op onze Dienst Sustainability Line.

Brand Strategy Sustainability Diversity & Inclusion