3de editie van de Belgian Marketing Awards kondigt zich aan als een succes

Screenshot 2022-06-17 at 10.47.52.png

Awards maken ook jury bekend.
Brussel, 15 juni 2022. Met 183 bedrijven en marketeers die genomineerd werden voor de Belgian Marketing Awards tekent de derde editie een eerste record op. Tegelijkertijd is ook de voltallige jury bekend. Let the games begin…

183 bedrijven en marketeers werden via de verenigingen achter de Belgian Marketing Awards en de website van de organisatie genomineerd om een case in te dienen voor de derde editie van de meest prestigieuze marketingprijzen in ons land. “Dit aantal stijgt jaar na jaar”, aldus Dominique Vercraeye (Chosen Group), voorzitter van het Steering Committee. Hij toont zich tevreden: “Je voelt dat deze prijzen leven in de markt. We krijgen zowel gevestigde waarden binnen voor Marketing Company of the Year en Marketing Leader(ship) of the Year, als interessante, minder bekende kandidaten voor Young Marketing Company of the Year en Marketing Leader(ship) of the Year.” Zoals bekend bestaan de Belgian Marketing Awards uit drie categorieën.  

Indienen van dossier is waardevolle oefening op zich

De genomineerde cases krijgen nu de vraag of ze een dossier willen indienen en hun kansen willen verdedigen. Lang niet elke genomineerde case doet dit en daar is Dominique Vercraeye blij mee: “We mikken op zo’n 40 cases waaruit het Selection Committee, dat bestaat uit het Steering Committee, de genomineerden van vorig jaar en marketing professionals uit diverse sectoren, 9 finalisten aan de jury bezorgt. We willen ons sterk evoluerend vakgebied in de spotlights zetten, maar niet elk merk is al helemaal futureproof of voelt zich al klaar om zich op marketingvlak bloot te geven voor de buitenwereld. We verwachten dat de beste leerlingen automatisch zullen inzien dat ze kans maken.”

De oefening van het indienen van een dossier is volgens de voorzitter van het Steering Committee trouwens waardevol op zich. “Wanneer je onze template invult, heb je meteen een uitstekend assessment van waar je staat met je marketing en waar je naartoe wil”, zegt hij. “Het is zeer belangrijk daar geregeld tijd voor te maken.”

Kandidaturen kunnen nog worden bevestigd tot eind juni (ook wie niet genomineerd is, kan zich trouwens nog aanmelden bij nathalie.prieto@marketing.be), waarna ze tot 11 september hebben om hun dossier in te dienen. Het Selection Committee kiest vervolgens de 9 genomineerden (3 per categorie). Op basis daarvan, aangevuld met een mondelinge presentatie, bepaalt de jury de winnaars. Die worden op 9 november bekendgemaakt.

Jury voltallig

Net op het moment dat de nominaties afgerond zijn, maken de Belgian Marketing Awards ook de voltallige jury bekend. Voorzitster Anouk Lagae (Accent Jobs) krijgt het gezelschap van Catherine Closset (Stellantis), Claude Pecheux (EDHEC), Eddy Cremers (Ipsos), Emma Everard (Kazidomi), Gabriela Gomez (Nestlé), Jolien Schelstraete (Alpro), Kris Michiels (Unilever), Patrick De Pelsmacker (Universiteit Antwerpen), Suzanne Stroobants (Mindshare), Thierry Geerts (Google), Tom Theys (FCB) en Anne-Françoise Piette (Brain Impact).

“Onder andere door de winnaars van het vorige jaar een plaatsje in de jury aan te bieden proberen we elk jaar een goede mix van jong en meer ervaren te hebben”, besluit Dominique Vercraeye. “Daarnaast is er een afgevaardigde van elk van de organiserende verenigingen en maken ook twee academici deel uit van de jury. Ik ben trouwens heel blij dat we ook dit jaar een mooi evenwicht van mannen en vrouwen hebben.”

Ter herinnering, ACC, BABM, BAM, BMMA, CUBE, UBA en UMA organiseren de Belgian Marketing Awards voor de derde keer. Ze genieten de steun van Deloitte en Trends/Trends-Tendances, net als sponsoring van Adobe en Salesforce. De awards bekronen merken en marketeers die vanuit marketing de customer centric transformatie van bedrijven voeden en sturen, en de marketing practice heroriënteren richting meaningful marketing. Net door het brede draagvlak van alle grote marketing-, communicatie- en mediaverenigingen kunnen de awards worden gezien als een van de meest toonaangevende in het vakgebied.

Over ACC
De missie van de ACC bestaat erin het communicatievak te upgraden, te promoten en te beschermen. De ACC telt 135 leden, gaande van gespecialiseerde bureaus in bepaalde vakgebieden tot en met de volledig geïntegreerde bureaus. De rol van ACC is het versterken van deze bureaus in hun individuele belangen en hun collectieve ambities.

Meer info op www.accbelgium.be      

Over BAM
BAM, kort voor de Belgian Association of Marketing, is de grootste vakvereniging voor marketing in België. BAM heeft als missie om waarde te creëren en duurzame relaties op te bouwen. Dat geloof in meaningful marketing wil de vereniging doorgeven aan iedereen die haar pad kruist. Een focus op sustainability, inclusion & diversity, technology en privacy & ethics geeft dit geloof extra invulling.

Enkel zo is BAM in staat om betekenis te geven aan marketing. Enkel zo helpt BAM professionals om marketing in het hart van hun organisatie te plaatsen.

Om deze missie te vervullen is BAM een open community en zoekt het actief naar partnerships. In het BAM-netwerk kunnen professionals terecht voor inspiratie, kennis en kruisbestuiving.

Meer info op www.marketing.be

Over BABM
BABM is de Belgo-Luxemburgse Vereniging van Merkartikelfabrikanten. Zij vertegenwoordigt de sector van de Fast Moving Consumer Goods van merkfabrikanten in België en Luxemburg inzake essentiële onderwerpen die het vermogen van merkfabrikanten om hun merken te ontwerpen, te verdelen en te verhandelen kunnen beïnvloeden.

De missie van BABM: duurzame waarde in de Belgische FMCG markt creëren door middel van een eerlijke, op samenwerking gebaseerde relatie met de handelaars, een efficiënte toeleveringsketen en inspirerende consumenten ervaringen.

BABM is lid van AIM (de Europese Merkenvereniging) die gelijkaardige organisaties in verschillende Europese landen groepeert.

Meer info op www.babm.be

Over BMMA
Inspireren, opleiden en delen zijn de pijlers van de BMMA. Al 50 jaar lang slaan we de brug tussen management en marketing. Professionals met honger naar verandering vinden hier de inspiratie waar ze naar op zoek zijn. De BMMA is uniek, want ze brengt alle spelers in het veld rond de tafel voor zinvolle discussies en ontmoetingen.

Meer info op www.bmma.be

Over CUBE
Cube is de hub waar gelijkgestemde mensen met een passie voor consumer understanding elkaar vinden.

Meer info op www.consumerunderstanding.be

Over UBA
United Brands Association is de Belgische vereniging voor adverteerders, van en voor merken. Missie is het creëren van een creatief, innovatief en transparant eco-systeem dat een unieke voedingsbodem vormt voor sterke en duurzame merken. UBA vertegenwoordigt de belangen van zijn adverteerders, facilitereert het verwerven van kennis rond het bouwen van merken, en inspireert en verbindt merken met elkaar. De UBA community telt 370 bedrijven, vertegenwoordigt 1050 merken en verenigt 7200 merkenbouwers.

Meer info op www.ubabelgium.be

Over UMA
De UMA (United Media Agencies) bevordert de deskundigheid, de toegevoegde waarde en de diversiteit van de aangeboden diensten van de mediabureaus bij een breed publiek binnen de communicatiesector, zoals adverteerders, mediapartners, overheden en het grote publiek.  

Meer info op www.uma.be

_________________________________________________________________________________

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht, contacteer sarah.vyverman@marketing.be

- 02/234 54 08