Creativiteit voor sterke merken: Cases Decathlon en Brussels Mobility

creativity legs.jpg

Onlangs werden de resultaten van de WFA-studie over de rol van creativiteit gepubliceerd, waarin het belang van creativiteit wordt onderstreept. De laatste jaren is er echter sprake van een afname van de creativiteit, en gaat er meer aandacht naar de korte termijn, waarbij weinig risico's worden genomen.

Waarom speelt creativiteit zo'n belangrijke rol?


Creativiteit is nodig om positieve veranderingen in het consumentengedrag teweeg te brengen, hetgeen de sleutel is tot de aanpak van de huidige milieu-uitdagingen.
Creativiteit moet opnieuw een impact hebben op de totale merkopbouw: creativiteit is gekoppeld aan innovatie, en moet een impact hebben op zowel de klantenervaring als het communicatieproces voor een holistische merkervaring.

In dit artikel willen wij wijzen op het belang van campagnes waarin creativiteit ten dienste staat van zinvolle boodschappen. Creative Belgium deelt met ons twee cases, bekroond tijdens de Creative Belgium Awards, die het succes van betekenisvolle campagnes illustreren.

Decathlon's "The breakaway" campagne door BBDO Belgium


In een maximaal beveiligde gevangenis in Oudenaarde, België, lanceerden we het eerste eCycling-team voor gedetineerden. Decathlon voorzag hen van kleding en materiaal (fietsen, sportschoenen, ...) om te fietsen op Zwift, een virtuele wereld waar 3 miljoen fietsers samen racen en rijden zodat de gedetineerden voor het eerst met mensen uit de buitenwereld kunnen rijden. Als anonieme atleten in plaats van te worden bestempeld als gevangene of verschoppeling. Het project loopt door, fietsen brengt mensen weer met elkaar in contact, ongeacht hun achtergrond, zelfs van achter de tralies.


De Feet campagne van
Brussel Mobiliteit door MortierBrigade


We wilden de manier waarop mensen denken over lopen voor korte afstanden verstoren en herdefiniëren. Wij presenteerden "Feet" in een ironische film die de trucs nabootst die grote techbedrijven gebruiken bij de lancering van - wat zij noemen - revolutionaire nieuwe producten. Om er een complete ervaring van te maken, waren onze Feet in heel Brussel aanwezig met buitenposters die verschillende revolutionaire aspecten van het product belichtten. Stadsbanken werden omgetoverd tot "oplaadstations" en we lanceerden een getrouwheidsprogramma dat nieuwe gebruikers beloont die Feet voor minstens 10.000 stappen gebruikten. We hebben zelfs sokken, de perfecte add-ons voor voeten, gedeeld met influencers.


Wilt u meer weten over hoe de creatieve afdeling in een bureau werkt, en hoe u de relatie tussen marketing en creativiteit verder kunt verbeteren? U kunt zich nog inschrijven voor de Master Class "Inside the creative department" met Dries De Bruyn op 13/09/22.

Content Brand Strategy