Naar zero greenwashing: UBA ondersteunt CommToZero

CTZ logo.png

In de huidige klimaatcrisis moeten we met z'n allen onze verantwoordelijkheid nemen, ieder individueel en als sector. We stellen vandaag vast dat communicatie een fundamentele rol speelt in de ecologische transitie. UBA wil deel uitmaken van de oplossing en stimuleert daarom de noodzakelijke omslag naar duurzamer gedrag.

CommToZero is een initiatief dat boogt op het principe dat we samen, als driver van de communicatiesector, beter in staat zijn om de klimaatcrisis het hoofd te bieden..

Het is een coalitie van Belgische bureau’s, adverteerders en media die willen streven naar een duurzamere communicatie.

Hoe?

Door het talent te ontwikkelen van organisaties om klimaatacties op poten te zetten, door de belanghebbenden hulpmiddelen en advies te verstrekken.

Door de kracht van communicatie te cultiveren om consumenten aan te moedigen om zoveel mogelijk stil te staan bij het milieu.

Door een betrouwbare communicatieomgeving te ondersteunen waarin milieuclaims eenvoudig gestaafd kunnen worden, zodat consumenten heldere beslissingen kunnen nemen.

Door een platform te creëren van en voor de Belgische communicatiesector, op basis van de twee verantwoordelijkheden die ze als sector dragen opdat de noden van de toekomstige generaties niet in het gedrang zouden komen: zero carbon en zero greenwashing.

Op het CommToZero-platform staat een calculator die alle sectorleden naar goeddunken mogen gebruiken om de koolstofvoetafdruk van een communicatiecampagne te berekenen voor de luiken productie en media. In de loop van de maand oktober lanceren we de eerste versie.

De bedoeling is om het bewustzijn te vergroten en acties te nemen om de koolstofemissies van marketingcampagnes te reduceren.

We willen ook het vertrouwen van de consument in commerciële communicatie vergroten en de strijd aanbinden tegen greenwashing in milieuclaims. Daarom stelden we deze richtlijnen op, om de sector te informeren en te onderrichten in het gebruik en de formulering van milieuclaims.

De komende weken en maanden pakken we uit met updates en infosessies over milieuclaims en over de maatregelen die u kunt nemen om uw koolstofvoetafdruk te verkleinen. Als u op de hoogte wilt blijven, raden we u aan regelmatig een kijkje te nemen op het online platform.

Brand Strategy Sustainability