What is cohort?

cohort-advertising.jpg

Cohorten vormen een alternatief voor third-party cookies. 

Het gebruik van cookies van derden is momenteel een van de meest gebruikte manieren voor doelgerichte reclame. Met zijn FloC-aanpak biedt Google een oplossing die dankzij het gebruik van cohorten de privacy beter beschermt. 

Cohorten zijn aggregaten van gemeenschappelijke kenmerken en gedragingen. De gegevens van de individuele gebruikers worden lokaal bewaard in de browser en de browser toont enkel de ID van de cohorte. Met cohorten kunnen gebruikersgroepen in plaats van individuele gebruikers worden aangesproken. 

Het algoritme dat nodig is om die cohorten te ontwikkelen kan onder andere nagaan welke url's de gebruiker heeft bezocht en wat er op de bezochte pagina's staat. Daarna wordt informatie over de cohorte gedeeld voor reclame- en marketingdoeleinden. 

Data & Technology Media