Google Analytics in het licht van de GDPR en een wereld zonder third-party cookies

GDPR-Analytics.jpg

Begin 2022 verklaarden de autoriteiten van verschillende Europese landen dat het gebruik van Google Analytics niet in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en dan met name het feit dat Google Analytics persoonsgegevens doorspeelt naar de Verenigde Staten. Waarom is het belangrijk dat Google Analytics en alternatieve platformen zich houden aan de regels van de GDPR?

De op til zijnde overgang van de huidige meettool Universal Analytics naar de versie Google Analytics 4 voedt het debat nog meer. Op 13 juli 2023 zal Universal Analytics immers ophouden te bestaan.

Die overgang van Universal Analytics naar GA4 of een ander, concurrerend platform is een kwestie die alle organisaties zou moeten bezighouden, in het bijzonder nu we ons bevinden in wereld zonder third-party cookies en de conformiteit met de GDPR.

De technische middelen om GA4 in overeenstemming te brengen met de Europese wetgeving, zijn er, maar ze zijn vrij kostelijk en ingewikkeld om in te voeren.

De World Federation of Advertisers vroeg haar leden naar hun standpunt ten opzichte van hun gebruik van Google Analytics of hun eventuele overstap naar een ander platform. De resultaten van dat onderzoek kunnen door de leden van UBA worden gedownload.

Documenten

Data & Technology Privacy